“De verkiezingen in Rotterdam zijn goed verlopen, daar ben ik opzichzelf blij mee”, zo opende burgemeester Aboutaleb zijn analyse van de verkiezingsprocedure bij RTV Rijnmond. Toen wij dit hoorde, klapperden onze oren. Leefbaar Rotterdam is totaal niet te spreken over de stroperige gang van zaken rondom het tellen van de uitslagen.

Het begon met de problematiek rondom het leveren van stempassen in meerdere Rotterdamse wijken. Vervolgens was er sprake van logisitek falen. Stembiljetten werden niet tijdig geleverd op locaties waar men stemmen telden. Uitzendbureaus moesten er aan te pas komen en als klap op de vuurpijl werden jongeren via groepschats en buurtapps benaderd om stemmen te komen tellen á honderd euro per persoon. Amateurisme ten top.

Leefbaar Rotterdam is echt teleurgesteld in deze gang van zaken. Als enige (grote) gemeente van het land konden wij bijna 24 uur lang geen duidelijkheid verschaffen over de uitslagen binnen onze gemeentegrenzen. Het voelt toch een beetje alsof wij voor paal staan. Helaas is het tevens een bevestiging dat de gemeente te kampen heeft met creatieve armoede. De gemeente Rotterdam heeft namelijk voor een kleine 1,1 miljard (!) euro aan personeel in de boeken staan. In zijn totaliteit gaat dit om maar liefst 11.921 FTE aan arbeidskrachten. Van deze enorme batterij aan mankracht konden de tekorten bij het stemmentellen toch wel worden aangevuld?

Leefbaar Rotterdam heeft naar aanleiding van deze gang van zaken de volgende vragen:

  1. Wie is verantwoordelijk voor deze gang van zaken?
  2. De gemeente liet weten dat zij een ‘extra grote reservebank’ van mensen hadden voor het tellen van de stemmen. Hoe groot was deze reservebank en in welke verhouding stond deze aan het daadwerkelijke tekort aan mankracht bij het tellen van de stemmen? Graag een helder overzicht.
  3. Corona zou volgens een woordvoerder hebben meegespeeld bij het verlate publiceren van de verkiezingsuitslag in Rotterdam. Dit omdat er maar een beperkte aantal personen per ruimte mogen bivakkeren. Dit is de ultieme drogreden. Waarom kiest deze woordvoerder ervoor om een drogreden te gebruiken en waarom kunnen andere gemeenten wël binnen de geldende coronamaatregelen tijdig de verkiezingsuitslagen publiceren? Kan de burgemeester tevens aangeven waarom Rotterdam zo laat was met het openbaren van de uitslagen van de verkiezingen?
  4. Op het NOS Journaal van donderdag 18 maart om 9:00 uur was te zien dat de tellers gereed zaten om aan de slag te gaan, maar dat de stembiljetten nog niet beschikbaar waren. Wat is misgegaan in het logistieke proces?
  5. Op een gegeven moment zijn vrij willekeurig mensen benaderd om voor honderd euro per persoon stemmen te komen tellen. Is er enige controle geweest naar de achtergrond van deze personen? Zo nee, waarom niet? Waren zij in staat om deze werkzaamheden adequaat en onafhankelijk te verrichten? Welke checks and balances waren van toepassing?
  6. Welke lering heeft de burgemeester getrokken naar aanleiding van de diverse problemen die hebben plaatsgevonden gedurende de Tweede Kamerverkiezing in Rotterdam? Graag een kritische reflectie hierop.
  7. Ziet de burgemeester, net als Leefbaar Rotterdam, in dat de gemeente Rotterdam met haar 11.921 FTE aan ambtenaren een enorme poule aan potentiële stemmentellers in huis heeft die prima ingezet kunnen worden tijdens toekomstige verkiezingen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Robert Simons & Geert Koster