Onlangs is het bronzen beeld “Moments Contained” van kunstenaar Thomas J. Price onthuld op het Stationsplein. Dit kunstwerk is geschonken aan Rotterdam door Stichting Droom en Daad. Het standbeeld toont een jonge vrouw in comfortabele kleding, sportschoenen en met haar haar in een knot. Volgens de kunstenaar is het doel van het beeld om te bevragen wie er gezien moet worden. In de media is het standbeeld onder andere omschreven als “een jonge zelfbewuste vrouw”.

Op Twitter worden echter verschillende termen gebruikt, zoals “Toos Werkloos”, “Tante Tom”, “Het liefje van Aboutaleb” en “Het UWV-meisje”. Met andere woorden, de beoogde bevraging vindt plaats.

Omdat de fractie van Leefbaar Rotterdam niet duidelijk is hoe dit soort besluiten over kunstwerken worden genomen, wanneer een kunstwerk wel of niet wordt geplaatst en hoe de gemeente de gemeenschappelijke waarde van kunstwerken beoordeelt, hebben wij de volgende vragen aan het college:

  • Hoe verloopt het proces vanaf het moment dat een organisatie een kunstwerk aanbiedt tot aan de uiteindelijke plaatsing van het kunstwerk in de stad?
  • Worden kunstwerken voor bepaalde termijnen geplaatst? Zo ja, wanneer wordt dit vastgesteld en zijn hier kaders voor?
  • Welke kaders en richtlijnen hanteert de gemeente voor het plaatsen van kunstwerken? Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de betekenis achter het kunstwerk? En wie bepaalt welke maatschappelijke waarde dit kunstwerk heeft voor de stad?
  • Waar vindt de besluitvorming plaats met betrekking tot de locatie van het kunstwerk, en is hiervoor overleg met de schenker van het kunstwerk?
  • Wat doet de gemeente Rotterdam met geschonken kunstwerken wanneer deze niet worden geplaatst?

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Joey de Waard