Zowel Leefbaar Rotterdam als de PvdA werden afgelopen weekend opgeschrikt door een artikel in het AD[1] waarin wordt geschreven over een evenement in Ahoy van de ‘apostel’ Kathryn Krick. Op dit evenement, genaamd ‘Revival is Now’, werd gedaan aan gebedsgenezing, waarbij mensen hun innerlijke demonen konden laten verdrijven. Dit zorgde ervoor dat verschillende kinderen onder het aanzicht van 3.500 toeschouwers werden ‘bevrijd’ van autisme of andere mentale problemen.

Onder andere Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR) zet grote vraagtekens bij de bijeenkomst in Ahoy, omdat zeer jonge kinderen wordt wijsgemaakt de duivel in zich te hebben. Iets wat ernstige traumatische gevolgen kan hebben voor deze kinderen. Een dergelijke gebedsgenezing balanceert wat ons betreft dan ook op een gevaarlijk dun draadje van godsdienstvrijheid en kindermishandeling.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is de wethouder op de hoogte van het ‘Revival is Now’ evenement dat plaatsvond op 24 mei jl. te Ahoy?
  2. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat meerdere jonge kinderen aldaar behandeld werden met deze vorm van gebedsgenezing, ten aanzien van 3.500 toeschouwers? Wat is de reactie van de wethouder hierop?
  3. In hoeverre rijkt de breedte van godsdienstvrijheid volgens de wethouder, als dit tot zeer traumatische ervaringen voor jonge kinderen kan leiden?
  4. Is de wethouder bereid het gesprek met VTRR en eventueel andere belanghebbenden aan te gaan over dergelijke fenomenen? Zo ja, wilt u de uitkomsten van deze gesprekken rapporteren?
  5. Is het mogelijk bij eventueel volgende dergelijke evenementen te verplichten bepaalde hulpinstanties aanwezig te laten zijn ter opvang van mogelijke slachtoffers?

Overigens bleef het wat Kathryn Krick betreft niet een eenmalig bezoek aan Rotterdam. Een dag later organiseerde zij een bijeenkomst voor geïnteresseerden in het WTC om te praten over een kerkstart van haar Five-Fold-Church in Rotterdam[2].

  1. Is de wethouder op de hoogte van dit voornemen? Wat is uw verdere reactie hierop?
  2. Welke kaders gelden er voor het stichten van een kerkgenootschap?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/geschokte-reacties-na-demonenuitdrijvingen-bij-kinderen-meisje-denkt-dat-ze-duivel-in-zich-heeft~a6bd48e3/

[2] https://revive.nl/amerikaanse-apostle-kathryn-krick-gaat-kerk-starten-in-rotterdam/

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst i.s.m. de PvdA