Leefbaar-raadslid en Hoekenees Joey de Waard heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Stadsbestuur over de ontwikkelingen in Hoek van Holland. Vanuit de Kleine Kernen Aanpak is er afgelopen jaar geld gereserveerd voor onder andere het TROP, het Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Perspectief.

“Met het TROP moet Hoek van Holland zich verder ontwikkelen als badplaats, met mooie economische kansen voor het dorp.”, zo legt Joey de Waard uit. “Alleen blijft het tot nu toe wel erg stil over de Hoekse ontwikkelingen. Wij willen daarom van het college weten welke concrete plannen er op tafel liggen, wat er al is uitgevoerd en wanneer de andere plannen worden uitgevoerd. Zoals ook het masterplan Brinkplein, hier wordt al jaren over gepraat en het wordt tijd dat er een fysieke start wordt gemaakt.”

In het kader van het TROP wordt Hoek van Holland ontwikkeld tot 4-seizoenenbadplaats. Wethouder Simons vertelde in april 2023 tijdens een strandexploitanten-bijeenkomst dat de gemeente de exploitaties van strandpaviljoens en winkels op het Zeeplein wil aankopen. Bij betrokken ondernemers heerst er onduidelijkheid en onzekerheid over. “Daarom willen wij ook hier meer duidelijkheid over. Als de gemeente paviljoens en winkels op het Zeeplein aankoopt, hoe worden dan de betrokken ondernemers hierbij betrokken en gedurende het proces op de hoogte gehouden? Er is een hoop onduidelijkheid dat moet worden weggenomen.”, aldus De Waard.