Via een klokkenluider en middels een nieuwsbericht hebben wij vernomen dat er vanuit de Vereniging voor Katholiek Onderwijs, ‘studiereizen’ georganiseerd worden voor directieleden van deze vereniging. Deze reis blijkt een jaarlijks fenomeen te zijn waar weinig over bekend is, enkel dat het afgelopen jaar Marokko de bestemming was en dit jaar Suriname op de bucketlist staat. Uit het jaarverslag van 2021 van deze organisatie blijkt dat de RVKO grote subsidiebedragen van zowel de Rijksoverheid als de gemeente ontvangt. In dat licht is de keuze voor zulke verre en kostbare reizen voor de directie zeer merkwaardig, zeker in een tijd van grote lerarentekorten en leerachterstanden.

Daarom willen wij hier in de eerstvolgende actualiteitenraad aandacht voor vragen en in ieder geval de volgende vragen stellen aan de betreffende wethouder:

  • Is het college op de hoogte vanuit welk potje dit bij deze vereniging wordt bekostigd? Zo ja, graag een toelichting hiervan.
  • Is het college het met ons eens dat deze reizen niet bijdragen aan de kwaliteit van deze schoolbestuurders en het onderwijs?
  • Is deze situatie een uitzondering of worden deze reizen ook bij vergelijkbare organisaties gemaakt met dit prijskaartje?

Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans stond het Algemeen Dagblad te woord over de kwestie. Het artikel is hier te lezen.