Leefbaar Rotterdam ontvangt de afgelopen weken vanuit alle hoeken van de stad zorgwekkende berichten. Rotterdamse ouderen die voor hun informatievoorziening veelal afhankelijk zijn van hun sociale netwerk, de Huizen van de Wijk of het bereiken van de gemeente via de huistelefoon, lopen tegen een muur op als het gaat om zorgvragen. Daarbij lijken wachttijden de pan uit te rijzen waardoor Maatschappelijke Ondersteuning voor veel Rotterdammers uitblijft.

Leefbaar Rotterdam ontvangt deze verontrustende signalen van bewoners, wijkraadsleden en zorgverleners zelf. Veelal oudere Rotterdammers die vaak niet over de benodigde digitale vaardigheden beschikken lijken spaak te lopen wanneer zij antwoorden voor hun belangrijke zorg- en welzijnsvragen zoeken. Ouderen worden in de Huizen van de Wijk van het kastje naar de muur gestuurd, vaak omdat kennis voor doorverwijzingen ontbreekt. Ouderen die 14010 bellen voor WMO-aanvragen krijgen te horen dat het druk is en zij maar op de website moeten kijken. Zorgverleners worden aan het welbekende lijntje gehouden waardoor snelle stappen maken haast onmogelijk is. Tegelijkertijd schrikken wij van de wachttijden (voor herkeuringen) die enorm oplopen.

Zoals u weet is Leefbaar Rotterdam van mening dat iedere Rotterdamse oudere een fijne en rustige oude dag verdiend. Zorg- en hulpverlening blijkt in de drukke decembermaanden toch al lastig te krijgen, daar waar veel ambtenaren en zorgverleners hun verlofdagen of overuren opnemen. Bij ons bestaat daarom, door toenemende noodkreten die wij ontvangen, de angst dat de omvang van het probleem groot is en veel Rotterdammers zonder de hulp zitten die zij verdienen.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Ontvangt de wethouder bovengenoemde signalen ook? Zo ja, wat is volgens u de omvang van deze problematiek?
  2. Is de wethouder op de hoogte van de misstanden bij het gemeentelijk telefoonnummer 14010? Zo ja, welke stappen tot verbetering zijn er op korte termijn te nemen?
  3. Is de wethouder op de hoogte van de in sommige gevallen geringe kennis van doorverwijzingen bij Huizen van de Wijk? Zo ja, welke stappen tot verbetering zijn er op korte termijn te nemen?
  4. Deelt de wethouder de mening dat deze kanalen op orde moeten zijn voor de grote groep Rotterdammers die hier afhankelijk van is?
  5. Kloppen de berichten dat wachttijden voor herkeuring van ouderen zijn opgelopen tot 12 weken en de WMO-aanvragen gemiddeld tot 15 weken?
  6. Maakt de wethouder zich, net als Leefbaar Rotterdam, zorgen over de oplopende wachttijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke stappen worden er-/ zijn er reeds ondernomen?

Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes van Aalst