Leefbaar Rotterdam vraagt zich af of de gemeente de woningcorporaties wel goed in de gaten houdt in de Rotterdamse wijk Bloemhof. RTV Rijnmond bracht dinsdag 5 maart een item over de nijpende schimmelvorming bij woningen.

“Dat er huizen zijn die hier veel mee te maken hebben is ons inmiddels goed duidelijk geworden, ook door de vele meldingen die wij bij ons eigen meldpunt hierover binnen hebben gekregen. We merken steeds vaker dat inwoners tussen wal en schip belanden. Een corporatie tot actie krijgen is vaak al erg lastig en dan moet dat ook nog eens goed uitgevoerd worden, dat gaat ook in Bloemhof helaas vaak mis.”, aldus Leefbaar-raadslid Vanessa Bruin.

“Het is daarom belangrijk dat wij als gemeente – met de zorgplicht die daarbij hoort – goed in de smiezen houden wat er gebeurd tussen onze inwoners en de corporaties door de stad. In dit geval betreft het voornamelijk Woonstad en Hef Wonen.”, zo vult raadslid Marcel Verhoef aan.

Leefbaar Rotterdam heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Chantal Zeegers (Wonen). Wij willen onder andere weten wat de status is van het vervangen van kozijnen, of de overlegstructuur tussen de gemeente en woningcorporaties al tot resultaten heeft geleid en waarom De Kossel pas later in beeld komt bij de aanpak in het kader van de bodemdaling. Bovendien is de tijd van praten voorbij. Bewoners wachten al lang genoeg, dus onze oproep is vooral: ga aan de slag!