Maarten Struijvenberg is namens Leefbaar Rotterdam wethouder. In het Rotterdamse Stadsbestuur is hij wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten. Het huidige Stadsbestuur maakt werk van een kleinere overheid. In zijn column vertelt Maarten hoe dit wordt gedaan:

Onder vorige stadsbesturen groeide het aantal ambtenaren met een paar duizend extra medewerkers. Natuurlijk groeit de stad, onze medewerkers zijn hard nodig om de ambities van de stad te realiseren en corona zorgde ook voor een vraag om extra inzet. Toch is het, net zoals dat in elk bedrijf het geval is, verstandig om te kijken of je personeelsbestand niet te hard is gegroeid. Daarom maakten we aan het begin van deze collegeperiode als stadsbestuur de afspraak om te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Zelfs de mooiste heg is weleens aan een snoeibeurt toe.

Het is ook niet de eerste keer: “We kiezen voor een sterke, resultaatgerichte ambtelijke organisatie… Wij willen meer het accent leggen op het werk van de uitvoerende ambtenaren.” Deze tekst komt niet uit het akkoord van 2022, maar uit het allereerste coalitieakkoord waar de handtekening van Leefbaar Rotterdam onder stond in 2002. Om de zoveel jaren komt deze opdracht dus weer terug. Ook nu is Leefbaar bereid geweest de handschoen op te pakken en moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan.

Zo’n snoeibeurt moeten we natuurlijk nooit met de botte bijl doen. Op verstandige wijze kijken we waar het met minder kan. Wat de Rotterdammer daarvan merkt? Als het goed is niets. We zeggen namelijk ook niet dat er niemand meer kan worden aangenomen. We ontzien daarnaast onze uitvoerende medewerkers zoals de mensen aan de balie die zorgen dat uw paspoort op tijd kan worden opgehaald of onze collega’s bij stadsbeheer die onze stad netjes schoonhouden. Ook het werk in de wijken, dicht bij de Rotterdammers, gaat onverminderd door. Wat doen we dan wel? We kijken naar efficiëntie, ons vacaturemanagement en versoberen op onder meer dienstreizen en borrels. Hiermee wordt ruim 21 miljoen euro bespaard. Komende jaren zullen we zien welke maatregelen daarbij komen.