Joey de Waard is raadslid voor Leefbaar Rotterdam en houdt zich onder andere bezig met de Kleine Kernen, waaronder Rozenburg. Eerder zette hij zich al in voor een snelle sloop van de Rozet, maar zoals iedere Rozenburger weet: het schiet maar niet op. In zijn column schrijft hij erover.

Een plek waar menig Rozenburger heeft gesport, is nu een doorn in het oog. Prominent aan de Laan van Nieuw Blankenburg: Sporthal de Rozet. Sinds 2016 heeft Rozenburg een (toen) nieuw multifunctionele (sport)centrum De Rozenburcht en sloten de deuren van de Rozet en zwembad de Zeehond.

Waar de Zeehond al is gesloopt, staat De Rozet er nog steeds. De ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit is vervangen door bureaucratisch gedoe, wat steeds voor vertraging zorgt. Op Rozenburg was er al krapte op de woningmarkt, dat is afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Al die jaren hadden er al woningen op het terrein van de voormalige sporthal kunnen staan, maar helaas. Eind maart kreeg de gemeenteraad de laatste stand van zaken, op dit moment vindt het wettelijk verplichte ecologische vervolgonderzoekplaats. Pas na afronding van dit onderzoek, verwachting in oktober, kan een sloopdatum worden geprikt. De ‘verwachting’ van de gemeente? Dat de sloop start in 2025. Nu wil ik niet zuur zijn, maar dat kan dus ook december 2025 zijn.

Ik snap heel goed dat het geduld van Rozenburgers inmiddels wel op is. De Rozet had allang gesloopt moeten zijn. In 2019 werd al, na jaren, gezegd dat in 2022 er 22 woningen gebouwd zouden worden. Bij Leefbaar Rotterdam vinden wij het ook veel te lang duren, in oktober 2022 hadden we daarom een motie ingediend om de Rozet zo snel mogelijk te slopen. De gehele gemeenteraad stemde voor deze motie. Toch staat de Rozet er nog steeds onaangetast bij, omdat door bureaucratische rompslomp het maar niet op schiet.

We blijven het herhalen: Schiet eens op met de sloop van de Rozet! Sloop de sporthal, haal de doorn in het oog weg, bouw woningen en laat Rozenburgers genieten van prachtige nieuwe woningen.