De gemiddelde huizenprijs is inmiddels gestegen tot 419.000 euro. Hoe anders was dat in 2013, toen de gemiddelde huizenprijs 213.000 euro was en voor het vijfde achtereenvolgende jaar was gedaald!

Hoe kunnen de huizenprijzen in acht jaar verdubbelen? Er is sprake van een ‘perfect storm’, alle stoplichten voor een huizenprijsstijging staan namelijk op groen.

In de financiële crisis van 2008 werd de kiem gelegd voor de huidige vastgoedzeepbel.

·         De productie van nieuwbouw huizen stortte in;

·         De ECB ging de rente verlagen om de economie te stimuleren;

·         In Den Haag besloot men om alleen nog in steden te gaan bouwen, maar binnenstedelijk bouwen is duur en duurt lang;

·         Milieuproblematiek (stikstof) zorgde voor vertraging van bouwtrajecten;

·         Ouderen moesten zolang mogelijk thuis blijven wonen, waardoor de doorstroming stokte;

·         Door immigratie was de bevolkingstoename bijzonder hoog onder de kabinetten-Rutte.

De bovengenoemde factoren versterken elkaar – kleiner aanbod en meer leencapaciteit – en zijn nog niet helemaal uitgewerkt. De extreem lage rente zorgde er voor dat (pensioen)geld op zoek ging naar rendement en vastgoed rendeerde goed en huizenkopers konden steeds meer lenen.

Maar de stoplichten beginnen nu langzaam op oranje te springen.

·         De inflatie begint op te lopen;

·         Het opkoopbeleid van de ECB is op termijn onhoudbaar;

·         De komende jaren zullen er weer grote nieuwe Vinex-wijken verschijnen;

·         De hypotheekrente begint nu voor het eerst sinds jaren weer te stijgen;

·         Door specifieke maatregelen – zoals een zelfbewoningsplicht – wordt beleggen in vastgoed onaantrekkelijker;

·         De milieuproblematiek (stikstof) zal grotendeels worden opgelost:

·         De verhuuderheffing zal (deels) worden afgeschaft, waardoor de woningcorporaties weer meer woningen kunnen gaan bouwen.

Meestal is er aanleiding nodig – zoals een recessie – die de stoplichten op rood laat springen, wanneer dat gebeurt weet niemand, maar dat het gaat gebeuren staat vast. En dan zullen de bovengenoemde factoren elkaar gaan versterken -groter aanbod en minder leencapaciteit – en ervoor zorgen dat de huizenprijzen gaan dalen. Over een paar jaar zullen we op een feestje aan elkaar vragen;  je hebt toch geen huis gekocht in 2021?!

De vastgoedzeepbel zal op termijn leeglopen, laten we hopen dat het geleidelijk gebeurt. Zijn de problemen op de huizenmarkt dan opgelost? Nou de problemen zijn dan anders en als u wilt weten hoe anders, lees dan nog eens een berichtje op internet over de huizenmarkt uit 2013.