Ik hoop dat Arno Bonte en zijn GroenLinks-vrienden in dit Rotterdamse college mijn columns niet lezen. Het zou ze nog eens op nog wildere klimaatplannen kunnen brengen.

In het AD van 4 maart 2021 las ik dat Rotterdam volgens de DCMR-prognoses op schema ligt om de milieudoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. “De CO2-uitstoot in Rotterdam daalt. Die daling is drie jaar geleden ingezet en zet tot enthousiasme van milieuwethouder Arno Bonte door.”

Voor dat enthousiasme is geen reden.

Het target van ons Rotterdamse college, is ongewijzigd: “De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend, die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten ten opzichte van het jaar 1990.”

Een volstrekt willekeurig doel. Er ligt geen enkele diepere grondslag achter, niet qua haalbaarheid, niet qua betaalbaarheid. Wellicht bent u het vergeten; eerder mislukte het Rotterdam Climate Initiative uit 2006 (“reducing CO2 emissions by 50% by 2025 while promoting the economy in the Rotterdam region.”).

Laten we het DCMR rapport er maar eens bij pakken.

De belangrijkste bevinding is dat de huidige Rotterdamse Klimaat Akkoord (RKA) maatregelen een CO2-reductie van 9 Mton zullen bewerkstelligen. Om de doelstelling voor 2030 te behalen is een extra reductie van 7,5 Mton nodig bovenop de maatregelen van het RKA.

De besparing van 9 Mton wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat twee oude kolencentrales op de Maasvlakte zijn gesloten en nog een kolencentrale, vanwege een storing, nu buiten gebruik is.

Die daling van CO2-uitstoot was al voorzien omdat in 2030 de kolencentrales moeten worden gesloten; dat is verplicht gesteld door ons kabinet.

Schrikbarend is dat in 2019 bij de overige sectoren sprake was een stijging van CO2-uitstoot van 2,4 Mton! De sector haven & industrie zijn een uitschieter, waar tussen 2017 en 2019 9,5% meer CO2 is uitgestoten.

Bovendien: in plaats van energie uit een Rotterdamse kolencentrale “importeren” we nu stroom van buiten Rotterdam. Er is geen sprake van een reductie maar van een verplaatsing van CO2 uitstoot naar de omliggende steden en landen.

Of denkt Bonte nu werkelijk dat deze gigantische hoeveelheid stroom die we door de sluiting van de kolencentrales moeten importeren naar Rotterdam wordt opgewekt door windmolens, zonnepanelen of groene kabouters?

Dus 2,4 Mton extra CO2-uitstoot in Rotterdam en buiten Rotterdam wordt ook nog extra CO2 uitgestoten om de energievraag door de sluiting van de drie Rotterdamse kolencentrales op te vangen.

Tja. Nog steeds zo enthousiast?

Erger is dat de restopgave, de “GAP”, groter is geworden zoals uit het DCMR-rapport blijkt. in 2019 was de “GAP” nog 4 Mton, nu is die 7,5 Mton. Bovenop de al vastgelegde maatregelen in het RKA zijn er dus nog extra maatregelen nodig die een reductie van 7,5 Mton bewerkstelligen.

Leuk weetje: de totale uitstoot in de gebouwde omgeving (u weet – het paradepaardje van ons Rotterdamse college – op termijn moeten alle huizen moeten van het gas) is nog geen 0,9 Mton.

Dus als alle 330.000 Rotterdamse woningen van het gas gaan, er geen kachel wordt gestookt etc etc etc, dan wordt maximaal 0,9 Mton bespaard.

De 40.000 euro (Bron: Economisch instituut voor de bouw) die het gemiddeld kost om een huis van het gas te halen is dus niet bepaald goed besteed geld.

Men verwacht tot 2030 slechts 0,174 Mton (174 Kton) CO2 te besparen binnen de gebouwde omgeving. Deze berekening is – naar alle waarschijnlijkheid – gebaseerd op een droomscenario voor deze wethouder waarbij 85.000 Rotterdamse woningen in 2030 van het gas zijn gehaald.

Kosten 3,4 miljard euro, evenveel als de gehele Rotterdamse begroting! Dus 3,4 miljard euro voor een zeer beperkte reductie van CO2-uitstoot.

Een leuke vergelijking; de groei van de uitstoot van de sector haven & industrie tussen 2017 en 2019 (1,3 Mton CO2) is 50% meer dan de uitstoot van alle Rotterdamse gebouwen bij elkaar. Waar u van het gas af moet – want gas is vies en vervuilend volgens GroenLinks en de VVD – steeg de industrie lekker door.

De effecten van de CO2 opslag onder zee (het Porthos-project) zijn ook beperkter dan voorzien. 2,5 Mton waarbij de opslag voor 15 jaar lang nu al volledig in beslag wordt genomen door de 4 “klanten” van Porthos. U wist het vast nog: deze 4 klanten (Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products) hebben bij de Rijksoverheid 2 miljard subsidie aangevraagd….

Enthousiasme? ik dacht het niet.

Hoeveel CO2-uitstoot wordt eigenlijk veroorzaakt door het verbranden van geld dat in het Rotterdams Klimaat Akkoord is besteed?

Geld dat we natuurlijk veel beter hadden uit kunnen geven in deze corona crisis. Of aan veiligheid, armoedebestrijding, kunst & cultuur. Vul maar in.

Het antwoord hoef ik niet te weten. U weet: het was ook niet de bedoeling dat iemand van het Rotterdams College deze column leest.

Mochten ze het toch lezen: één idee dat daadwerkelijk de nodige Mton CO2-uitstoot besparing zal opleveren: kijk toch eindelijk eens serieus naar een kerncentrale.