Leefbaar-raadslid en Hoekenees Joey de Waard:
In 2014 ben ik in Hoek van Holland komen wonen. Al snel kwam ik erachter dat Hoek van Holland een echte hechte gemeenschap heeft waar iedereen elkaar kent, of waar je op zijn minst een keer over elkaar gehoord hebt. Hoek van Holland, een leuk dorp waar ik me heel graag voor in wil zetten.

Nu zijn we een kleine 10 jaar verder, heb ik 4 jaar gebiedscommissie achter de rug, en zit ik ruim 1,5 jaar in de gemeenteraad van Rotterdam. En wat is Hoek van Holland veranderd, en dat bedoel ik niet per sé positief. Hoek van Holland is zeker een stuk beter bereikbaar geworden met de komst van de metro en de H6-weg, maar als mensen dan naar Hoek van Holland komen zien ze een dorpskern met leegstand, een Brinkplein wat nog steeds niet uitnodigt, of op het strand strandpaviljoens die een flinke opknapbeurt kunnen gebruiken.

Daarnaast staat de dorpse cultuur van Hoek van Holland onder grote druk. Door het Rotterdamse woonbeleid stroomt de Hoekse jeugd het dorp uit en gezinnen die de dorpse cultuur niet kennen krijgen de beschikbare huurwoningen. Kortom, ik zie Hoek van Holland als een dorp in verandering, een verandering die mijns inziens niet nodig is. Natuurlijk, je moet als dorp mee-ontwikkelen, maar er zijn cruciale dorpse elementen die het Hoekse kunnen versterken. Denk hierbij aan een uitnodigende dorpskern met een gezellig Brinkplein.

Er wordt nu al jarenlang gesproken en gewerkt aan een masterplan Brinkplein, je weet nu toch eindelijk wel dat het aangepakt moet worden? Word het niet eens tijd om te beginnen, dan wordt de omgeving ook interessanter voor ondernemers om zich hier te huisvesten. Hetzelfde geldt voor de bouw van nieuwe woningen, we weten toch al lang dat we nieuwe woningen nodig hebben? Start eens een keer met bouwen. Dat is wel iets wat ik heb geleerd in de tijd dat ik politiek actief ben. Alles kost heel veel tijd en heel veel mensen moeten er eerst ‘iets’ van vinden, voordat er eindelijk stappen gezet worden.

Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel, want er staat genoeg op stapel. Maar voor ons dorpelingen duurt het allemaal wel heel lang. Het wachten wordt hopelijk beloond. Met het vaststellen van de begroting is er een grote zak met geld gereserveerd voor Hoek van Holland. Wat mij betreft helemaal terecht en broodnodig. Dit is eer van jarenlang aandacht blijven vragen voor ons dorp. Nu is het nog zaak dat dit geld aan de juiste zaken uitgegeven gaat worden. Hier ga ik als raadslid enorm op letten; ik ga enorm strak op de uitvoering zitten dat het geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven. Zal dan alles aangepakt worden en opgelost zijn? Waarschijnlijk niet, maar dat is dan weer een mooie gelegenheid om wederom aandacht te vragen voor openstaande zaken.

Lees meer over Hoek van Holland in de Leefbaar Rotterdam-krant! De krant verschijnt donderdag 21 december als uitneembaar katern in Nieuwsblad Hoek van Holland en is ook online te lezen.