Leefbaar Rotterdam heeft van wijkbewoners en winkelend publiek signalen ontvangen over toenemende overlast op het Samuel Esmeijerplein. Het gaat over overlast door onder andere hangjongeren en bedelaars. Onze raadsleden zijn op het plein geweest en hebben met wijkbewoners gesproken, tijdens het bezoek viel ook op dat er meerdere ruiten van winkeliers vernield waren. Leefbaar heeft schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester en gepleit voor extra zichtbare handhaving en tevens voorzieningen voor de jeugd. Deze voorzieningen zijn ook een nadrukkelijke wens van de wijkraad.

Burgemeester Aboutaleb heeft inmiddels gereageerd op onze schriftelijke vragen, hij laat weten de situatie niet te herkennen. Volgens hem zijn er slechts incidentele signalen van overlast geweest en gingen deze over mensen uit omliggende instellingen voor bijzondere doelgroepen. Hier zijn maatregelen op getroffen. Er zouden geen meldingen van jongerenoverlast zijn. Op de vraag hoeveel meldingen rondom veiligheid en overlast er de afgelopen tijd binnen zijn gekomen, kregen wij als antwoord: ‘Het aantal overlastmeldingen is 0’.

Leefbaar Rotterdam is lichtgezegd teleurgesteld in de reactie van de burgemeester. De wijkbewoners hebben serieuze klachten en die worden niet gehoord. “De burgemeester verschuilt zich achter cijfers van meldingen. Meldingen die wellicht ook niet helemaal doorkomen. Ook zouden Handhavers volgens hem geen opvallende zaken aantreffen tijdens rondes op het Samuel Esmeijerplein. Maar zonder overlastmeldingen, blijft het aantal surveillances natuurlijk ook beperkt.”, zo reageert Leefbaar-fractievoorzitter Ingrid Coenradie.

Coenradie vervolgt: “Onze vraag aan wijkbewoners is om iedere keer als zij overlast ervaren, dit te melden bij de gemeente. Dit kan telefonisch via 14010 of via de MeldR-app. Daarnaast vragen hen om óók een melding te maken via www.leefbaarrotterdam.nl/overlast, zodat wij de situatie kunnen monitoren. Wij willen dat de burgemeester meer handhavers inzet, handhavingsacties laat uitvoeren, pleinstewards inzet en ook voor jongeren voorzieningen treft. Onze beleving is dat de gemeente niet in actie komt zonder veel meldingen, dus daarom de vraag: Meld overlast!”