Met de Kleine Kernen Aanpak investeert de gemeente Rotterdam komende jaren tientallen miljoenen euro’s in het verbeteren van de leefbaarheid van Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat. De Kleine Kernen Aanpak werd vorig jaar aangekondigd en is sinds 1 januari 2024 officieel van start.

Het Stadsbestuur, met Leefbaar erin, zorgt ervoor dat er eindelijk geld vrijgekomen is. Voor de Kleine Kernen zijn al jaren diverse plannen, maar er werd maar geen geld voor deze plannen vrijgemaakt. “De fractie van Leefbaar Rotterdam is natuurlijk blij dat de kleine kernen nu veel meer aandacht krijgen. De kernen hebben jarenlang te weinig aandacht gehad vanuit de Coolsingel.”, zo reageert Joey de Waard, die als Leefbaar-raadslid de kleine kernen in zijn portefeuille heeft. Iedere kleine kern heeft zijn eigen unieke karakter, ziel en identiteit.

Kleine Kernen Aanpak

De Kleine Kernen Aanpak zorgt voor een goede impuls voor Rozenburg en de andere dorpen. De eerste resultaten zijn ook al zichtbaar. Zo is de Verblijfstrap tussen de Boulevard en Anemonelaan-Raadhuisstraat gerealiseerd en is het bibliotheekgebouw aan de Molenweg aangekocht. Het bibliotheekgebouw wordt een ontmoetingsplek voor alle Rozenburgers en zal naast de bibliotheek, ook plaats bieden aan het Rozenburgse verenigingsleven. De eerste ‘kleine’ overwinningen, maar daar blijft het niet bij.

Andere plannen die opgepakt worden zijn de ontsluiting van bedrijventerrein Pothof en de sloop van De Rozet. Het terrein van De Rozet komt dan vrij voor woningbouw, zodat er meer woningen beschikbaar worden. “Wel willen wij hier snel meer duidelijkheid over. In oktober 2022 dienden wij al een motie in om De Rozet snel te slopen. Deze motie werd aangenomen, maar helaas staat het gebouw er nog steeds. Wij willen dat er vaart wordt gemaakt met de sloop en vervolgens de bouw van woningen, waar Rozenburgers voorrang voor moeten krijgen.”

Scherp blijven

Dat er met de Kleine Kernen Aanpak een impuls wordt gegeven aan Rozenburg, betekent niet dat Leefbaar Rotterdam de boel niet scherp in de gaten houdt. “Er leven nog een heleboel vragen bij Rozenburgers en bij Leefbaar.”, aldus Joey de Waard. “Zo blijven we bijvoorbeeld de veiligheid op het Raadhuisplein aankaarten. We horen dat hier nog vaak sprake is van jongerenoverlast en dat er meer aan gedaan moet worden. In gesprekken met Rozenburgers horen we ook dat de politie en handhaving amper tot niet zichtbaar zijn op het Raadhuisplein en de rest van het dorp”.

Joey de Waard: “Ook hebben we gevraagd of het bibliotheekgebouw niet ook plaats kan bieden aan biljartvereniging Het Anker, dat nog tot komende zomer onderdak heeft in de voormalige kantine van FC Blankenburg”.

Wonen op Rozenburg

Rozenburg en de andere dorpen hebben allen unieke kenmerken en die moeten gekoesterd worden. Joey de Waard: “De gemeenschappen zijn enorm sterk aanwezig, vooral in vergelijking met de stad Rotterdam. Helaas zien wij deze gemeenschappen beetje bij beetje verzwakken. Jongeren hebben geen uitzicht op een passende woning, en vrijgekomen woningen gaan naar mensen die niet meekunnen of mee willen komen in de gemeenschap. Gelukkig worden naar aanleiding van een Leefbaar-initiatiefvoorstel de regels voor sociale huurwoningen aangepast. De maximale voorrangsregels voor dorpsbewoners worden toegepast, waardoor Rozenburgers meer kans maken op woningen die vrijkomen. En verder is het natuurlijk belangrijk om meer te bouwen. Niet alleen op het terrein van De Rozet, maar ook op andere plekken in het dorp”.