Met ontsteltenis heeft Leefbaar Rotterdam vernomen dat de Biljartvereniging IJsselmonde aan de Oosterhagen 247 per 1 juli a.s. dakloos dreigt te raken. Het bestuur liet ons weten dat zij zich onder huidige omstandigheden genoodzaakt zien na 43 jaar de vereniging op te heffen. Daar zij geen jaarlijkse subsidie meer krijgen van stichting het Heilige Geesthuis en omdat zij een forse huurverhoging heeft gekregen vanwege sterk gestegen energiekosten, moet men noodgedwongen uitwijken.

Het bestuur heeft al het mogelijke al gedaan om een andere betaalbare locatie te vinden maar slaagt er niet in. Ook gesprekken met het kerkbestuur om de huur niet te verhogen boden geen soelaas. De biljartvereniging heeft 35 actieve leden die doordeweeks gezellig samenkomen om te biljarten en hun dagelijkse praatje te hebben. Op dit moment komen alle leden uit IJsselmonde en de Beverwaard en de vereniging had juist de ambitie uitgesproken te groeien naar 50 leden, iets wat zonder vaste locatie natuurlijk onmogelijk wordt!

Leefbaar Rotterdam vindt het triest en onacceptabel dat de stijgende kosten het voor verenigingen onmogelijk maakt hun bijdrage te leveren aan het sociale samenzijn, zo ook voor deze senioren. Zij willen immers nog niet achter de geraniums verdwijnen en hechten daarom grote waarde aan deze sociale bijeenkomsten. Leefbaar Rotterdam wil dan ook dat er een passende oplossing komt voor deze biljarters.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van de situatie van BV IJsselmonde?
  2. Ziet de wethouder de toegevoegde waarde van verenigingen als deze voor de sociale omgeving van senioren?
  3. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat dit gezellig samenzijn voor deze senioren door moet kunnen blijven gaan? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid in contact te treden met de BV IJsselmonde en opzoek te gaan naar een passende locatie voor de vereniging zodat deze senioren vanaf 1 juli kunnen blijven samenkomen en biljarten met elkaar? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen zijn gesteld door Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst