De biljartende senioren in Rozenburg raken weer dakloos. Leefbaar-raadslid Michel van Elck springt voor ze in de bres en stelde op 23 februari schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Geacht college,

Vorig jaar dreigde biljartvereniging het Anker op straat te komen staan nadat zij hun onderkomen in het gebouw van Careyn aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg moesten verlaten. Leefbaar Rotterdam sprong in de bres voor de senioren die niet alleen met elkaar biljarten maar ook gezellig met elkaar wat drinken, naar elkaar om kijken en indien nodig elkaar van hulp voorzien.

Uiteindelijk vond de biljartvereniging zelf een mooi nieuw onderkomen in café-restaurant het Posthuys in Rozenburg. Door de coronacrisis is het café-restaurant echter in grote financiële problemen geraakt waardoor de op leeftijd zijnde eigenaar genoodzaakt is zijn met trots opgebouwde zaak nu echt te gaan sluiten.

Leefbaar Rotterdam vindt het dieptriest dat hierdoor de biljartvereniging hun mooie plek kwijt weer kwijt gaat raken. Daarom springen wij opnieuw in de bres voor deze Rozenburgers. Ik heb hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk met de biljartvereniging in gesprek te gaan?
  2. Bent u bereid om voor en met deze geweldige vereniging zo spoedig mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in Rozenburg. Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze Rozenburgers niet alsnog achter de geraniums moeten komen te zitten?

Met vriendelijke groet,

Michel van Elck

Leefbaar Rotterdam