Deze week heeft Leefbaar Rotterdam antwoorden gekregen van het college over de gang van zaken rondom WOB-verzoeken. Een WOB-verzoek is een aanvraag waarbij een bedrijf of Rotterdammer informatie over beleid en uitvoering kan krijgen van een overheidsinstantie.

Het Stadsbestuur van Rotterdam heeft een overzicht gepresenteerd met daarin de hoeveelheid aanvragen die binnen en buiten de wettelijke termijn van een WOB-verzoek valt. Wat blijkt; bijna de helft van de WOB-verzoeken wordt niet op tijd behandeld. Leefbaar Rotterdam vindt dat schandalig. Een overheid die zelf de wet niet naleeft verliest namelijk haar geloofwaardigheid.

Leefbaar Rotterdam staat voor een transparante overheid die niet om de hete brij heen draait. Steeds vaker – zowel lokaal als nationaal – zien wij een ontwikkeling die de andere kant opgaat. Dat baart ons enorm veel zorgen.

Raadslid Ehsan Jami heeft inmiddels een debat aangevraagd met verantwoordelijk wethouder Van Gils (D66). “Leefbaar Rotterdam wil een plan van aanpak van de wethouder. Niet alleen moeten er targets komen om het aantal te laat afgehandelde WOB-verzoeken te verminderen, maar ook persoonlijke beleidsopvattingen moeten geopenbaard kunnen worden. Een transparante overheid is hier namelijk niet bang voor”, aldus Jami.