Sinds kort duikt de bierfiets op in de Rotterdamse straten. Erg gezellig voor het jaarlijks teamuitje, vrijgezellenfeest of om eens met de collega’s uit te pakken. Helaas zorgt deze gezellige bierfiets ook voor overlast. Filevorming in het verkeer, openbaar dronkenschap en zoals te zien in het AD-artikel wildplassen [1] zijn niet zelden het gevolg van deze uitstapjes.

Leefbaar Rotterdam vindt dat er voldoende ruimte moet zijn voor gezellige activiteiten in onze stad. Echter, vragen wij ons af of de bierfiets er hier één van moet zijn. In het centrum van Amsterdam is de bierfiets reeds verboden[2] als gevolg van de overlast die deze tot gevolg had. Het Rotterdamse stadscentrum kent een grote verkeersdruk waardoor filevorming door de bierfiets onwenselijk is.

Daarnaast is het consumeren van alcohol in het openbaar verboden en lokt de bierfiets wildplassen uit. Handhaven daarop lijkt lastig en hebben onze handhavingsdiensten de handen vol aan andere prioriteiten.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de bierfiets die de entree in Rotterdam heeft gemaakt?
  2. Welk type voertuig is de bierfiets’ volgens de verkeerswet en waar op de weg dient deze te rijden?
  3. Hoe kijkt het college naar het rondrijden van de bierfiets in Rotterdam?
  4. Is het college op de hoogte dat in gemeente Amsterdam naar aanleiding van de overtollige overlast de bierfiets reeds verboden is?
  5. Is het college zich bewust van de overlast en mogelijke verkeersonveiligheid die de bierfiets met zich mee kan brengen?
  6. Heeft het college hierover al signalen/ klachten ontvangen?
  7. Heeft het college overwogen in Rotterdam ook een verbod op de bierfiets te stellen?

Deze vragen zijn gesteld door raadsleden Bart van Drunen en Joey de Waard

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/bierfiets-een-fust-van-20-liter-is-standaard-inbegrepen-wordt-met-argusogen-bekeken-in-rotterdam~a2f41059/

[2] https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/bierfiets/