De fractie van Leefbaar Rotterdam werd door verschillende wijkraadsleden aangesproken over het feit dat er bij felicitatiebezoeken van de wijkraadsleden aan Rotterdammers die hun 60-jarige huwelijk (+) of 100ste (+) verjaardag vieren geen fotograaf meer aanwezig is. 

Veel van deze jubilerende Rotterdammers alsook de wijkraadsleden die namens de burgemeester dit soort bezoeken afleggen, ondervinden dit als een grote teleurstelling. Een feestelijke foto die later eventueel nog gedeeld wordt in de pers wordt vaak als een extra waardering gezien bij deze jubilarissen. Daarnaast is het de wijkraadsleden ook niet duidelijk waarom dit niet meer wordt gefaciliteerd door de gemeente Rotterdam.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen aan het college:

  1. Klopt het dat er tegenwoordig geen fotografen meer aanwezig zijn bij deze jubilea? Zo ja, wat is hier de reden van?
  2. Indien dit vanuit bezuinigingsoverwegingen is besloten, wat is dan het bedrag wat hiermee bezuinigd wordt?
  3. Wat is er voor het college nodig om deze keuze te heroverwegen?

Deze vragen zijn gesteld door Leefbaar-raadslid Marcel Verhoef