Bewoners van de Harp in Zevenkamp ervaren zeer veel overlast van hangjongeren. Op de speelplaats midden in hun straat loopt het, vooral de laatste twee jaar, compleet uit de hand. Naar aanleiding van een alarmerende brief van een bewoner zijn Leefbaar-man Bas Berkhof en ondergetekende, ter plaatse gegaan om met een grote groep bewoners te praten. Leefbaar Rotterdam doet daarom de oproep aan de burgemeester: hier moet echt snel een oplossing komen en laat de rust terugkeren op de Harp!  

De afgelopen twee jaar ervaren de bewoners van de Harp zeer veel overlast. Jongeren maken zowel overdag als in de avond en de nacht veel herrie door onder andere hard te schreeuwen, te gillen en harde muziek aan te zetten. Bewoners zien zelfs dat er messen geslepen worden aan de pingpongtafel (zie bijlage, foto 2) en aan de bomen in de straat. Veel stammen zien er toegetakeld uit, de schors is er deels af (zie bijlage, foto 1). Er zijn zelfs al vijf bomen weggehaald, volgens een buurtbewoner. Het gevolg is dat ouders hun kinderen niet meer laten spelen op de Harp, omdat ze door de oudere kinderen worden ingesloten en weggepest. Ook zijn er in de avond en nacht vaak groepjes jongeren op het bankje op de speelplaats die drinken, blowen en lachgas gebruiken. Dit zorgt voor veel geluidsoverlast waardoor bewoners niet kunnen slapen.

Zeggen bewoners hier dan niks van? Niet meer helaas, want het gewoonweg te gevaarlijk. Een vrouw die er een keer ergens wat van zei, kreeg direct een opgestoken middelvinger terug en werd flink uitgescholden. Nu is slachtoffer van pesterijen en krijgt ze regelmatig een voetbal tegen haar voordeur getrapt. Wie er dus wat van zegt wordt een doelwit. Bewoners durven daarom er niks meer van te zeggen. Het is een trieste situatie.

Bewoners hebben meerdere goede ideeën aangedragen die de overlast mogelijk kan stoppen, zoals:

 • Er zijn in de afgelopen jaren veel plekken voor kinderen en jongeren gesloten in de buurt, waardoor de Harp een van de weinige alternatieven voor hun is. Maar als het veldje aan het Buitenlustpad (langs een metrolijn) door de gemeente verlicht wordt en er worden bankjes geplaatst, dan kan deze locatie een goed alternatief zijn voor de jeugd. Waardoor het minder druk wordt in de Harp.
 • Bewoners willen graag dat er op de Harp een bord met regels komt, waarop vervolgens wordt gehandhaafd.
 • Ook het plaatsen van een mosquito (apparaat dat een hoge toon uitzendt om overlastgevers te verjagen) kan uitkomst bieden.
 • Ze zijn voorstander van (mobiele) camera’s. Door deze te plaatsen kan de Harp goed in de gaten gehouden worden, waardoor de aanhoudende vernielingen mogelijk kunnen stoppen.
 • Betere verlichting bij het bankje op de Harp. Het bankje is nu in de avonduren erg donker.

Wat wij merkten aan de bewoners op de Harp is dat zij, ondanks de overlast, het beste voor hebben met de jeugd. Ze willen graag dat de kinderen en de jongeren lekker kunnen spelen in een veilige omgeving. Ze hopen op goede begeleiding, veel speelplekken en leuke laagdrempelige activiteiten voor de jongeren. Ze zien graag dat Buurtwerk, en andere maatschappelijke organisaties, meehelpen en vaker langskomen om een oogjes in het zeil te houden op het speelplein. Dus vanuit Leefbaar Rotterdam: alle waardering voor de bewoners van de Harp.

We hebben de volgende vragen aan de burgemeester,

 1. Bent u bekend met de overlast op de Harp? Wat is er in de afgelopen tijd gedaan om dit te stoppen?
 2. Ziet u een mogelijkheid om het veldje aan het Buitenlustpad te voorzien van bankjes en verlichting, zodat dit een alternatief kan zijn voor de jeugd? Denkt u dat dit de overlast op de Harp kan verminderen?
 3. Kunt u op de Harp een bord met basisregels plaatsen en daarop handhaven? Zo nee, waarom niet?
 4. Wilt u onderzoeken of er op de Harp een mosquito geplaatst kan worden? En in samenspraak met bewoners deze plaatsen? Zo nee, waarom niet?
 5. Denkt u dat het beter verlichten van het bankje op de Harp overlast kan verminderen? Zo ja, kunt u bij voldoende steun onder de bewoners deze verlichting aanbrengen?
 6. Wilt u handhaving en de politie aansporen om vaker langs te rijden en te handhaven op de Harp? Zo nee, waarom niet?  
 7. Kunt u buurtwerk en andere maatschappelijke organisaties vragen om vaker (en ook ’s avonds en ‘s nachts) een oogje in het zeil te houden op de Harp? Zo nee, waarom niet?

Robert Simons