Door de komst van veel grote bouwprojecten in en rond IJsselmonde maken bewoners en de gebiedscommissie zich zorgen over de verkeersdrukte in de wijk. Er zit nogal wat aan te komen namelijk, zoals: Waterside Oost (225 woningen), Masterplan Feyenoord City (maximaal 3700 woningen), sportcampus Noordoosthoek (850 woningen), toekomstige woningbouw op het Verolme terrein, grote projecten in Ridderkerk en ga zo maar door. Veel van deze nieuwe bewoners gaan straks met de auto gebruikmaken van de Oostdijk, het IJsselmondeplein, de John F. Kennedyweg, de Groeninx van Zoelenlaan en de Adriaan Volkerlaan.

‘Het past allemaal in het model’, zegt de papierenwerkelijkheid van de gemeente, terwijl de bewoners vrezen voor grote verkeersopstoppingen. Leefbaar Rotterdam vindt dat deze bewoners gelijk hebben en wij hebben dan ook een motie ingediend die verzoekt:

  • De komende jaren na de afronding van ieder bouwproject, waaronder Waterside Oost, de drukke knelpunten en verkeerswegen te monitoren en bij een toename van verkeersopstoppingen alle mogelijke middelen uit de kast te halen om de problemen op te lossen.
  • Voor de verkeersituatie in IJsselmonde een integraal toekomstbeeld naar buiten te brengen, met daarbij een optelsom van de impact die ieder groot bouwproject gaat hebben op het autoverkeer en een analyse of de wegen in IJsselmonde dit aankunnen.
  • Hierbij bewoners (en de gebiedscommissie/toekomstige wijkraden van IJsselmonde intensief te betrekken.

Helaas is onze motie weggestemd, maar wij blijven ons inzetten zodat de verkeerdrukte in IJsselmonde niet uit de hand loopt!