Leefbaar Rotterdam krijgt regelmatig signalen binnen van bewoners die verontwaardigd zijn over de verkoop van gemeentelijk vastgoed bij hen in de buurt. Zij melden ons dat de leegstaande gebouwen al snel verloederen en dat er organisaties in de gebouwen komen waar zij niet op zitten wachten. Het gaat dan om organisaties die een negatieve invloed hebben op de wijk. Die niet verbinden, maar zorgen dat groepen zich van elkaar vervreemden. Leefbaar Rotterdam maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft daarom een aantal vragen aan het stadsbestuur.

Door de bouw van het Kindcentrum IJsselmonde (aan de Reyerdijk) komen er in de buurt veel scholen leeg te staan. Zoals OBS De Kubus (Oldenoord), De Groene Palm (Palmentuin) en SBO Van Heuven Goedhart (Oosterhagen). Wat gaat hiermee gebeuren? Er zijn namelijk in IJsselmonde een heel aantal leegstaande gebouwen die in rap tempo zijn verloederd, zoals de oude locatie van Laurens Antonius IJsselmonde (geen gemeentebezit) en een oud schoolgebouw aan de Hollands Tuin (zie bijlage).

De verkoop van maatschappelijk vastgoed leidt in Rotterdam regelmatig tot grote zorgen onder bewoners. Zij willen weten wie hun nieuwe buren worden en welke functies deze gebouwen krijgen. Op een verloederde omgeving of (parkeer)overlast zitten zij absoluut niet te wachten. Gebiedscommissielid Marcel Verhoef geeft aan dat er al eerder is afgesproken met de gemeente dat de gebiedscommissie beter op de hoogte wordt gehouden. Maar helaas is er van die afspraak nog niet veel terechtgekomen.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Wat zijn de plannen bij alle bovengenoemde gebouwen? Vindt u het wenselijk dat bijvoorbeeld het schoolgebouw op de foto zo verloederd is? En hoe bestrijdt u (toekomstige) verloedering?
  2. Waarom is de gebiedscommissie niet goed op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen rond bovengenoemde gebouwen, terwijl eerder afspraken zijn gemaakt over betere communicatie
  3. Als gemeente bent u er voor burgers, waarom kan de verkoop dan niet in samenspraak gaan met bewoners? Hoe kan het dat bewoners hier geen invloed op hebben? Kunt u in de toekomst verkoop van gemeentelijk vastgoed in samenspraak met bewoners afstemmen?
  4. Wat vindt u van het idee om deze gebrouwen te transformeren naar woningen voor starters en/of studenten? Er is immers een groot gebrek aan deze woningen. Kunt hier een onderzoek naar starten in combinatie met participatie van omwonenden?

Met vriendelijke groet,

Hans van Putten