De volkstuinders zijn boos. De brief die door het college is gestuurd, waarin de nieuwe voorwaarden voor de volkstuinders worden beschreven hebben kwaad bloed gezet. Vooral omdat er zo goed als geen participatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast missen er een aantal belangrijke zaken in het toegezonden voorstel.  Kortom, des te meer reden om het voorstel te herzien.

Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat een aantal partijen hier net zo over dachten, waaronder Leefbaar Rotterdam. Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik trok tijdens de commissievergadering al gauw aan de bel. ‘Wethouder, pas op dat dit geen Hoek van Holland 2.0 wordt!’. In de zaak ‘Recreatieoord Hoek van Holland’ werden de recreanten namelijk óók overvallen door de toekomstplannen van het stadsbestuur. Ook daar was geen gedegen participatie gepleegd.

Dat het de tuinders hoog zit, bleek wel uit de grote aanwezigheid van verschillende volkstuinders. De inzet van Leefbaar Rotterdam is dat het voordat er een nieuw voorstel komt er uitvoerig met de verschillende volkstuincomplexen gesproken wordt. Alleen dan kan er een voorstel komen wat ook door de tuinders ondersteund wordt. Wordt vervolgd dus!