Stukje bij beetje verdwijnen er steeds meer verwijzingen naar de Duitse bezetting en de Joodse onderdrukking die in Rotterdam hebben plaatsgevonden. Dit is uiterst zonde, aangezien deze bijzondere verhalen erg waardevol zijn voor de geschiedenis van de stad. Zo ook het verhaal van de Orgelzolders van de Breepleinkerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er achter het orgel van deze kerk namelijk zes Joden ondergedoken. Ongeveer drie jaar lang hebben deze mensen daar schuil gezeten en is er zelfs een baby geboren op deze bijzondere plek. Zowel de onderduikers als hun helpers zijn nooit ontdekt en hebben de oorlog overleeft. De burgmeester heeft dit indrukwekkende verhaal meermaals “het Achterhuis van Rotterdam” genoemd.

Helaas dreigt er nu wellicht een einde te komen aan de Orgelzolders en de bekendheid daarvan. De Breepleinkerk is namelijk in zijn geheel verkocht aan Levend Woord Gemeente. Hierbij is het onduidelijk of de zolders nog wel voort kunnen blijven bestaan. Dit terwijl er eerder toezeggingen gedaan zouden zijn, dat dit wel zou gebeuren. De twee betrokken stichtingen – Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en Vrienden van de Breepleinkerk – en vele betrokken gemeenteleden hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de kerk. Het is nu aan de rechter om uitspraak te doen over de geldigheid van de verkoop. De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam geeft aan zelf de onderduikverblijven te willen blijven onderhouden, wat middels financiële bijdragen die zij krijgt vanuit meerdere fondsen mogelijk is.

Leefbaar Rotterdam is van mening dat het verhaal van de Orgelzolders een hele bijzondere is, dat dan ook verteld moet blijven worden. Jaarlijks gaan er duizenden schoolkinderen op bezoek en worden er rondleidingen gegeven door de stichting. Hierom zien wij een grote meerwaarde in het behouden van de Orgelzolders in huidige vorm in de kerk. Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van de verkoop van de Breepleinkerk en de bezwaren daartegen?
  2. Wat vindt u ervan dat dit stukje geschiedenis in Rotterdam verloren dreigt te gaan?
  3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om het voortbestaan van de Orgelzolders te garanderen?
  4. Wat is de huidige status van de Orgelzolders in het gebouw? Zijn de zolders nog intact zoals voor de verkoop? Zouden er nog steeds rondleidingen gegeven kunnen worden door Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam?
  5. Bent u bereid met Levend Woord Gemeente in gesprek te gaan over het open houden van de zolders voor bezoek en de mogelijkheid tot het geven van rondleidingen?

Met vriendelijke groet,

Benvenido van Schaik