Leefbaar Rotterdam heeft verontrustende signalen ontvangen over bedrijventerrein Gadering in Rotterdam-Hoogvliet. Zowel overdag als in de avonduren zijn straatraces aan de orde van de dag. Vooral de Klompenmakerstraat, een rechte weg van 700 meter zonder drempels, fungeert als het ware een startbaan. En dat het fout kan gaan bleek al toen er een werknemer van een bedrijf aldaar betrokken raakte bij een ongeluk tijdens het oversteken van bovengenoemde weg. Het moge duidelijk zijn dat het een kwestie van tijd is totdat het weer fout gaat. Door enkele bedrijven is al melding gedaan bij zowel politie als gemeente. Echter, de situatie is dermate nijpend dat een gevestigd bedrijf nu ook bij de politiek aanklopt.

Wat Leefbaar Rotterdam betreft is dit een onacceptabele situatie. De hardwerkende ondernemers en werknemers moeten in een veilige omgeving aan de slag kunnen, zonder voor hun sokken gereden te worden door verkeersaso’s.

Wij stellen dan ook de volgende vragen:

  • Is het college bekend met bovenstaande situatie? Zo nee, bent u bereid om hier nader kennis van te nemen?
  • Is het college bereid om in gesprek te gaan met de ondernemers aldaar om hun zorgen aan te horen?
  • Is het college met Leefbaar Rotterdam van mening dat deze situatie niet bijdraagt aan een prettig vestigingsklimaat voor ondernemers?
  • Kan het college aangeven hoe vaak bij de gemeente er al melding gedaan is van deze specifieke situatie? En is deze situatie uniek, of is dit op meer bedrijventerreinen een probleem?
  • Is het college bereid om na te denken over maatregelen op het bedrijventerrein om dit soort straatraces in de toekomst te voorkomen? Zijn bijvoorbeeld verkeersdrempels een mogelijkheid?