Al vaker zijn verschillende wijken in Rotterdam-Alexander het toneel geweest van veelvuldige auto-inbraken. Vooral de wijken Nesselande en Zevenkamp moesten het ontgelden. Helaas is de golf in beide wijken weer opgelaaid. Waar eerder BMW’s het doelwit waren, zijn nu vooral Skoda-eigenaren de klos. In de nacht tussen Eerste en Tweede paasdag waren zeker 3 bewoners slachtoffer van de autokrakers. Ook na pasen was het raak in Nesselande. Het lijkt erop dat de inbraken vooral erop gericht zijn om onderdelen te vergaren. Vooral de elektronica is in trek om waarschijnlijk op de zwarte markt verkocht te worden.  

Eerder ging Leefbaar Rotterdam samen met de VVD in debat met de burgemeester over dit hardnekkige probleem. In een brief (21bb12481) liet de burgemeester weten dat er 7 aanhoudingen te melden waren en dat de inbraken hoogstwaarschijnlijk in groepsverband plaatsvinden. In een latere brief (22bb866) vertelde de burgemeester dat de gemeentelijke inzet zich vooral richt op het uitdelen van zogenaamde ‘selectaDNA-kits’. Deze spray zou ervoor moeten zorgen dat gestolen onderdelen moeilijker te verkopen zijn. Helaas moeten we constateren dat de gemeentelijke aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Omdat de gemeentelijke aanpak niet waterdicht blijkt, stellen we de volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Is de burgemeester op de hoogte van de huidige inbraakgolf in Rotterdam-Alexander? Zo ja, op hoeveel auto-inbraken staat de teller inmiddels binnen de gemeente Rotterdam sinds de laatste brief van de burgemeester?
  2. Is de burgemeester voornemens om politie (nog) vaker te laten patrouilleren in de desbetreffende wijken?
  3. De burgemeester bestempeld cameratoezicht als ‘ultimum remedium’ wat uitgevoerd moet worden op ‘het juiste moment’.[1] Wanneer is het juiste moment daar?
  4. Is de burgemeester bereid om, samen met de rest van de driehoek, de gemeentelijke aanpak te evalueren en uit te breiden met aanvullende maatregelen?

[1] Notulen raadsvergadering 30 september 2021, blz 2157