18 september jl. vond de ALV van Leefbaar Rotterdam plaats. Het was de eerste ALV na de verkiezingen van afgelopen maart, en dus een mooi moment om met alle leden bij te kletsen. Want er is nogal wat gebeurt de afgelopen maanden. Zo werd er een coalitieakkoord gesmeed en zijn er wethouders benoemd voor in het nieuwe stadsbestuur.

Eerste punt op de agenda was het vertrek van Ronald Buijt als partijvoorzitter. Sinds 2018 was Ronalds partijvoorzitter en zette hij de strategische lijnen uit. Op de ALV werd Ronald bedankt voor z’n bewezen diensten. Omdat hij zowel als raadslid als partijvoorzitter veel voor Leefbaar Rotterdam heeft betekend, werd hij extra in het zonnetje gezet.

Door het vertrek van Ronald als voorzitter, moest er een nieuwe partijvoorzitter benoemd worden. Campagneleider en bestuurslid Pieter van Hoof werd aan de ALV voorgedragen. Na instemming van de leden werd Pieter officieel benoemd als partijvoorzitter van Leefbaar Rotterdam. “Leefbaar Rotterdam is dé partij die met de man op straat in gesprek gaat, of het nou verkiezingstijd is of erbuiten. We zitten in de haarvaten van de samenleving. Ik zie het als m’n taak om die lijn door te trekken en nog meer zichtbaar te maken”, aldus de kersverse partijvoorzitter.

Daarnaast vond er een tweede wisseling binnen het bestuur plaats. Ingeborg Hoogveld, oud-raadslid uit de periode 2014-2018, zwaaide af als bestuurslid. Omwille van haar verdiensten voor de partij, werd besloten haar de Gouden Leefbaar-speld toe te kennen. Oud-raadslid Geert Koster is door de ALV als bestuurslid benoemd en zal dus zitting in het bestuur te nemen. Op de volgende ALV zal hierover worden besloten.

Na alle formaliteiten was het tijd om vertrekkend raadslid Tanya Hoogwerf in het zonnetje te zetten. Tanya heeft veel voor de partij betekend en was regelmatig te zien in de media als visitekaartje van Leefbaar Rotterdam. Voor de stad heeft ze zich sterk gemaakt voor veiligheid van vrouwen, een betere jeugdzorg, veiligheid rondom scholen, een harde aanpak van straatintimidatie en wat al niet meer. Ook voor haar verdiensten werd de Gouden Leefbaar-speld aan Tanya uitgereikt.

Dat het een middag zou worden met veel onderscheiding bleek later toen ook oud-raadslid Bart-Joost van Rij de gouden Leefbaar-speld mocht ontvangen. Bart-Joost zet zich achter de schermen van de partij hard in om de bedrijfsvoering van de partij vlekkeloos te laten verlopen. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

Al met al was het een fijne ALV waarbij iedereen heeft kunnen bijkletsen en waarbij belangrijke besluiten zijn genomen. We kijken uit naar de volgende!