Leefbaar Rotterdam is blij met het nieuwe actieprogramma ‘Goud voor Oud’. Leefbaar-wethouder Ronald Buijt heeft samen met maatschappelijke partners het actieprogramma opgesteld om Rotterdamse ouderen te ondersteunen.

Goud voor Oud draait om de peilers Preventie, Welzijn, Wonen en Zorg. In het programma wordt onder andere aandacht besteed aan valpreventie, bestrijding van eenzaamheid en talenten van ouderen in het zonnetje zetten en benutten. Ook is er speciale aandacht voor dementie, de komende jaren zal het aantal Rotterdamse ouderen met dementie stijgen.

“Voor Leefbaar Rotterdam zijn ouderen belangrijk. Zij hebben de stad opgebouwd, wederopgebouwd. Gelukkig komen er meer Thuisplusflats, sociale huismeesters en zorgrestaurants. In de zorgrestaurants kunnen bewoners een lekker hapje eten en gezellig meedoen aan activiteiten. Belangrijk voor zelfredzaamheid, woongenot en tegengaan van eenzaamheid”, aldus Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst.

Het vorige Stadsbestuur, zonder Leefbaar, bezuinigde op de zorg en sloot zorgrestaurants. Het huidige Stadsbestuur met 3 Leefbaar-wethouders wil ouderen juist waarderen, in plaats van schofferen. De zorgrestaurants keren juist weer terug. Dit jaar komen er ongeveer 15 zorgrestaurants bij.