Leefbaar-wethouder Ronald Buijt heeft het actieplan buitenslapers gelanceerd. Met het actieplan moet daklozenoverlast fors worden teruggedrongen. De gemeente gaat samenwerken met diverse partners, zoals de IND, vreemdelingenpolitie, NS en BOA’s.

Het actieplan richt zich onder meer op:
– Veel meer inzetten op terugkeer naar eigen land van Oost-Europese daklozen
– Hulp voor verslaafden om af te kicken
– Aanpak van de dertig meest overlastgevende daklozen
– Daklozen begeleiden bij het vinden van een baan

Ons doel is: overlastgevende daklozen keihard aanpakken en goedwillende daklozen hulp bieden om hun leven weer op de rit te krijgen. In onderstaande video’s licht wethouder Ronald Buijt onderdelen van het actieplan toe.