Leefbaar Rotterdam heeft kennisgenomen van het bericht van de Raad van State over het niet door laten gaan van de zitting over het bestemmingsplan Feyenoord City en de daarmee gecoördineerde vergunningen. De reden: de berichten over het al dan niet doorgaan van het nieuwe stadion van Feyenoord en hetgeen wat op donderdag 11 november is besproken in de gemeenteraad. Onder meer het feit dat gesproken is over verschillende scenario’s, waaronder scenario’s die niet vallen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan is genoemd in de brief van de Raad van State.

Leefbaar Rotterdam heeft op donderdag 11 november tijdens het debat hierover het college gewezen op het feit dat het nieuwe stadion binnen de gestelde voorwaarden door de gemeenteraad – zoals vastgelegd in het position paper en het amendement ‘Een spannende finale’ – niet realiseerbaar is. Dit is ook wat Feyenoord naar buiten heeft gebracht; zij stelden dat dit niet meer mogelijk is binnen de gestelde voorwaarden en de deadline van 31 december 2021.

De chaos binnen het dossier Feyenoord City in de breedste zin van het woord, is nu compleet. Het college is volslagen de regie kwijt en de verantwoordelijk wethouders nemen niet de leiding, maar steken hun kop in het zand voor de realiteit.

Nu het college is teruggefloten door de rechter, is de politieke realiteit wederom compleet veranderd. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 november kozen PvdA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie-SGP op de valreep nog het hazenpad om het college tegen beter weten in te steunen.

Gezien de ontstane situatie moet er nú een besluit worden genomen en kunnen wij als gemeenteraad niet meer wegkijken. Op basis van de ruimte die de gemeentewet ons biedt, vragen wij dan ook een buitengewone raadsvergadering aan voor donderdag 18 november 2021.