Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27-05-2021 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: Het voorstel met betrekking tot een kapitaalstorting in Stedin Holding N.V., alsmede tot vaststelling van het Publike Kader voor de deelneming Stedin

Motie: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Draagt op: een lobby te starten om grote investeerders een substantieel bedrag te laten meebetalen om hun stroom op het publieke net van Stedin te brengen; de voortgang van dit proces te rapporteren aan de raad,

Agendapunt: Beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale woningvoorraad

Motie: Samen Bouwen

Draagt op: Binnen het actieplan coöperatieve woonvormen expliciet aandacht te blijven besteden aan CPO’s en initiatiefnemers hierin te stimuleren en faciliteren;  goede voorbeelden van CPO’s in de stad te delen, zodat er in Rotterdam meer betaalbare koopwoningen komen voor onder andere starters.

Agendapunt: Werken aan een Menswaardig bestaan, actieprogramma EU-Arbeidsmigranten 2021-2025

Motie: Laagdrempelige voorlichting voor EU-arbeidsmigranten

Draagt op: werkgevers en uitzendbureaus proactief te bewegen om periodieke spreekuren en andere soorten bijeenkomsten te organiseren tijdens werktijden; hierbij ook de registratie van werkende EU-arbeidsmigranten in de BRP te betrekken; de resultaten hiervan te communiceren met de raad.

Agendapunt: ‘Grootste partij wordt monddood gemaakt via achterkamertjes’.

Motie: Spreek je uit

Draagt op: tegen het besluit van het presidium te stemmen om de pilot spreektijden te starten conform ‘Model 3

Agendapunt: ‘Aanpak seksuele straatintimidatie’

Motie: Wettelijk kan het! Dus leg een gebiedsverbod op aan veelplegers van seksuele intimidatie

Draagt op: Aan de burgemeester om zijn bevoegdheid (zoals gesteld in Gemeentewet) in te zetten om notoire overlastgevers die zich schuldig maken aan seksuele straatintimidatie een gebiedsverbod op te leggen, zeker in uitgaansgebieden. – Ook met betrekking tot seksuele intimidatie in de horeca de Boa’s, politie, horecahandhavers etc. voor te bereiden op het handhaven van gebiedsverboden

Motie: Laat Femme de la rue zien op scholen

Draagt op: Met scholen in gesprek te gaan om ‘femme de la rue’, en/of soortgelijke films, te laten zien aan de leerlingen