Home > Weblogs
Zondag, 26 september 2010

Verschil tussen werken en uitkeringen moet groter


Het verminderen van de sociale zekerheid is geen obstakel meer in de onderhandelingen over het rechtse kabinet. Wilders gaat na zo goed als zeker akkoord met een kortere WW, een versoepeling van het ontslagrecht en een bevriezing van de lonen van ambtenaren". Een goede zaak. Vele kabinetten hebben het niet aangedurfd om door te pakken , met alle gevolgen van dien . Maar kijk vooral ook naar de hoogte van uitkeringen , het enorme bedrag dat aan re-integratie projecten wordt besteed en de kinderbijslag . Daar zijn nog forse slagen te maken.

Het is belangrijk om mensen te beschermen tegen ziekte, ontslag en arbeidsongeschiktheid. Maar de Nederlandse verzorgingsstaat is doorgeschoten en houdt veel mensen gevangen in een uitkering. Eén van de zaken waar Nederland trots en zuinig op dient te zijn, is onze opgebouwde verzorgingsstaat. Mensen die 65 zijn, hebben recht op een fatsoenlijke AOW-uitkering. Mensen die buiten hun schuld werkloos raken of erger, door lichamelijke kwetsuren gedeeltelijk of helemaal niet meer kunnen werken, mogen niet om die reden een groot gedeelte van hun vaste inkomen verliezen. Het is goed dat tussen 1950 en 1970 wetten zijn gemaakt die dit regelen

Helaas is het sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw misgegaan met onze sociale voorzieningen. Misbruik kwam op steeds grotere schaal voor. Mensen die gewoon geen zin hadden om te werken, konden hier gemakkelijk mee wegkomen. Bedrijven dumpten hun werknemers uit het buitenland massaal in de WAO. Het aantal jongeren dat gebruik maakt van een Wajong uitkering is de laatste twaalf jaar bijna drie keer zo hoog geworden. Mensen die in de bijstand kwamen, klusten massaal zwart bij en hadden niet zelden een hoger inkomen dan de buurman die iedere ochtend naar zijn werk ging.

Omdat onze politici van met name het CDA en de PvdA dit misbruik niet wilden of durfden aan te pakken, is ons sociale stelsel helemaal verkeerd uitgepakt. Aan de ene kant is het niet meer te betalen en aan de andere kant zijn de verschillen tussen werk en uitkering zo klein geworden, dat de prikkel om te gaan werken volledig ontbreekt .

In een tijd dat er ongekend bezuinigd moet worden, de vergrijzing sterk toeneemt en er in veel sectoren een groot tekort aan werkenden dreigt, moet er dus ook een andere invulling komen van ons sociale stelsel. Daarnaast moet misbruik veel harder worden aangepakt. Dit om er voor te zorgen dat u en onze (klein)kinderen ook in de toekomst nog een beroep kunnen doen op sociale zekerheid. Werken moet weer lonen en uitkeringen moeten alleen naar mensen die er recht op hebben.

Uitkeringsfraude zal dus harder aangepakt moeten worden .  Het rijk en de gemeentes moeten stoppen met de kansloze re-integratie subsidies. In deze sector geeft alleen de landelijke overheid al ruim vijf miljard euro uit per jaar. De enige die hier echt wijzer van worden, zijn de talloze re-integratie bureaus.  Buiten het feit dat deze manier aantoonbaar niet succesvol is gebleken zijn de kosten per traject veel te duur. 

Het belangrijkste probleem is dat het verschil tussen uitkering en laag betaalde arbeid erg klein is. Doordat mensen met een bijstandsuitkering ook nog in aanmerking komen voor allerlei aanvullende regelingen (hogere huurtoeslag, kwijtschelding van belastingen, gratis sporten voor kinderen, collectieve lagere ziektekostenverzekering etc.) kan het zelfs gebeuren dat je er in inkomen op achteruit gaat wanneer je een baan krijgt. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van het sociale stelsel. Daarom is het eigenlijk jammer dat er flink bezuinigd gaat worden op de kinderopvang. Met name voor mensen met een salaris tussen 120% van het minimum en modaal is dit een hard gelach. Het verschil tussen werken en een uitkering wordt door deze maatregel weer kleiner

Leefbaar Rotterdam pleit dan ook voor een streng, sober en rechtvaardig sociaal beleid. Hierbij worden de ouderen en de gehandicapten ontzien, maar moet er veel strenger gekeken worden naar bijvoorbeeld de uitkering van de kinderbijslag.

De kinderbijslag geldt dan voor maximaal twee kinderen en alleen voor kinderen die in Nederland wonen. Het liefst zien wij dat de kinderbijslag uitgekeerd wordt in bonnen waarmee alleen kindgerelateerde zaken gekocht kunnen worden. Zeker, daar zitten ook nadelen aan (denk aan bureaucratie), maar je weet hierdoor wel één ding zeker: de kinderbijslag komt ten goede aan wie het toebehoort: de kinderen.

Daarnaast betekent een uitkering niet dat je niets hoeft te doen.  Mensen die dat kunnen zouden gewoon moeten werken voor hun uitkering, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
Het is natuurlijk ongelooflijk dat aan de ene kant duizenden en duizenden Nederlanders in de bijstand zitten er tegelijkertijd aan de andere kant duizenden en duizenden Polen , Bulgaren en Roemenen naar Nederland komen om laag betaald werk te doen . De huidige werking van de Nederlandse verzorgingsstaat werkt dit helaas in de hand


Natuurlijk realiseren we ons dat mensen in de bijstand, zeker als ze ook kinderen hebben, het lang niet altijd even makkelijk hebben.

Maar iedereen zal zich moeten realiseren dat onze welvaart niet oneindig is, dat we maatregelen moeten nemen om ook over veertig jaar nog een welvarend land te zijn en dat er een grens is aan
wat werkende mensen kunnen én willen opbrengen om ons sociale stelsel op een aanvaardbaar basisniveau te houden.

Nederland kent niet méér mensen met problemen dan andere landen. Wij zijn alleen kampioen in het wegstoppen van mensen in uitkeringen, sociale werkplaatsen en kansloze re-integratieprojecten.

Onder het mom van ‘u bent zielig en de staat zal u wel helpen’, is Nederland verworden tot een doorgeschoten verzorgingsstaat. De overheid helpt mensen niet door ze weg te stoppen in uitkeringen, projecten en sociale werkplaatsen. Sterker nog: de overheid schaadt de zelfredzaamheid van haar burgers en tast het solidariteitsgevoel fors aan.

Voor ouderen en gehandicapten maakt Leefbaar Rotterdam graag een uitzondering. Wie graag wil maar even niet kan, krijgt van Leefbaar ook alle steun. Maar Leefbaar Rotterdam wil niet tienduizenden Rotterdammers aan het uitkeringsinfuus houden en een beleid voeren dat mensen lusteloos op de sofa houdt, verveeld hangend voor de televisie.

Werken moet weer aantrekkelijk worden door werken te belonen en aanvullende regelingen op uitkeringen te versoberen. Het is aan Den Haag en de vele ambtenaren in Rotterdam om te bepalen wie wel wil maar niet kan, of wie wel kan maar gewoon niet wil.

Dit is een bewerking van een artikel uit de komende krant van Leefbaar Rotterdam. Deze krant zal tussen 1 en 6 oktober bij alle Rotterdammers in de bus vallen.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.

Inloggen

Heb je nog geen account? Klik dan hier om je eenmalig te registeren.

Of log snel en makkelijk in met je Facebook-account:
Login/Registreer

OPMERKING:
Wil je met je Facebook-account inloggen, maar heb je al een Leefbaar Rotterdam-account? Log dan eerst in zoals je dat normaal doet en koppel daarna je account aan je Facebook-account middels de blauwe knop op de homepage. Hiermee voorkom je dat je twee verschillende accounts krijgt.

Reacties


Door Tembaco Beerenburger op 4:56 - Donderdag, 21 oktober 2010

Reactie verwijderd.


Door Tembaco Beerenburger op 20:28 - Woensdag, 20 oktober 2010

Reactie verwijderd. Graag on topic blijven.


Door Tembaco Beerenburger op 20:24 - Woensdag, 20 oktober 2010

Reactie verwijderd.


Door Tembaco Beerenburger op 20:12 - Woensdag, 20 oktober 2010

Reactie verwijderd. Graag on topic blijven.


Door Tembaco Beerenburger op 20:04 - Woensdag, 20 oktober 2010

Reactie verwijderd.


Door Pantera op 8:28 - Donderdag, 14 oktober 2010

die 89k zal dan wel van ex pvda ers zijn die nota bene zelf zijn opgestapt


Door willem1940 op 23:55 - Woensdag, 13 oktober 2010

“Zorg dat je erbij komt” .....


Door Henk Rotterdam op 16:28 - Woensdag, 13 oktober 2010

Oud-ministers kosten 150 duizend euro per maand
NOVUM − 13/10/10, 17:16

© anp
AMSTERDAM - De overheid is momenteel 89 duizend euro per maand kwijt aan wachtgeld voor voormalige ministers en staatssecretarissen.

Na het vertrek van het vierde kabinet-Balkenende komt daar nog eens zestigduizend euro bij. Dat heeft de NOS woensdag gemeld op basis van eigen onderzoek.

Tien bewindslieden
Momenteel krijgen veertien oud-bewindslieden geheel of gedeeltelijk wachtgeld. Als het huidige kabinet donderdag wordt opgevolgd door het kabinet-Rutte, komen er tien ministers en staatssecretarissen bij met recht op wachtgeld.

Dat zijn de bewindslieden die niet terugkeren in het nieuwe kabinet. Enkelen hebben al een nieuwe baan, maar voor zeven ministers geldt dat niet. Onder hen is premier Jan Peter Balkenende (CDA).

Oud-bewindslieden krijgen in het eerste jaar tachtig procent van hun jaarsalaris van 120 duizend euro. In de jaren daarna is dat zeventig procent. Als ze een nieuwe baan vinden, wordt het inkomen verrekend met het wachtgeld.


Door willem1940 op 13:45 - Dinsdag, 12 oktober 2010

Goed maar dat ik geen “verstand’ van voetbal heb ....


Door Henk Rotterdam op 10:31 - Dinsdag, 12 oktober 2010

ROTTERDAM - Wouter Bos is kandidaat om lid de raad van commissarissen (RvC) van Feyenoord geworden. In Rotterdam denkt een groep investeerders - dat eerdaags 49 procent van de aandelen hoopt over te nemen van de club - zeer serieus na over de optie om de voormalig vice-premier in het kabinet-Balkenende IV aan te stellen.


Wouter Bos. FOTO EPADat werd vanavond gemeld in het programma Voetbal International. Bos zou zich al hebben aangeboden in het tijdperk van voorzitter Jorien van den Herik (1992-2006), maar toen zijn afgeserveerd door de zogenoemde ‘Grote Kale Leider’.

De in Amsterdam wonende maar in Vlaardingen geboren Bos zou een belangrijke schakel moeten worden om de Zuid-Hollanders - momenteel in categorie één bij de KNVB en daardoor voorlopig niet in staat om spelers te kopen - financieel weer gezond te laten worden.

Eind vorige maand lekte in het AD uit dat een groep investeerders een groot deel van de aandelen van Feyenoord wil overnemen. Het gaat om een bedrag van naar verluidt twintig miljoen euro, waarmee de schuld van de club in één klap kan worden gehalveerd.

Met dat bedrag kunnen de forse rentelasten die Feyenoord jaarlijks moet ophoesten, met een reuzensprong dalen. Bovendien is de kans aanwezig dat er nog meer geld in de club gestoken zal worden als alle investeerders over de streep zijn getrokken.

Momenteel bestaat de RvC van Feyenoord uit president-commissaris Dick van Well, Martin van Pernis, Jos van der Vegt en Coert Beerman. Laatstgenoemde vertrekt binnenkort, terwijl Van der Vegt hetzelfde heeft toegezegd als er een capabele vervanger zich aandient. (RED)

Dit zal hij wel “gratis” doen ,toch ?


Door Johan Klaassen op 10:26 - Dinsdag, 12 oktober 2010

En dát in een tijd dat er zoveel bezuinigd moet worden. Groen (S)Links ga je maar diep schamen!!!


Door Henk Rotterdam op 10:14 - Dinsdag, 12 oktober 2010

Groenlinks gaat voor de hoofdprijs door Richard van de Crommert
AMSTERDAM -  Er is een rel ontstaan in stadsdeel Centrum over het wachtgeld van voormalige GroenLinks-wethouders Wil Codrington en Loes de Jong. Beide ex-bestuurders claimen sinds hun aftreden het volledige bedrag aan wachtgeld.

Uiterst opmerkelijk zijn de betalingen van wachtgeld aan Codrington. Zij nam vorig jaar zelf ontslag voor een goede baan in Suriname. Sinds 1 februari dit jaar werkt ze daar als bestuursadviseur onderwijs.

De Jong, die een eigen adviesbureau heeft, volgde Codrington op en zat nog geen vier maanden op de plek van wethouder. Voor die paar maanden kan ze in totaal bijna 200.000 euro aan wachtgeld claimen.

Vooral bij SP en VVD is de zaak in het verkeerde keelgat geschoten. Vier maanden geleden maakte de SP al kritische opmerkingen over de gebruikmaking van wachtgeld door de voormalige bestuurders. Er werd de afgelopen maanden duister over gedaan.

“Moreel is het verwerpelijk”, vindt Nelly Duijndam (SP). “Beide zaken zijn maatschappelijk niet uit te leggen. Codrington is uit eigen beweging weggegaan uit het stadsdeel. Dan moet je geen wachtgeld claimen.”

Pikant is bovendien dat Codrington vorig jaar een dienstreis maakte naar Suriname. Duijndam: “We hebben er toen enorm naar moeten hengelen waarom een stadsdeelbestuurder zo’n tripje moest maken. Waarom ze daar nou speciaal voor het stadsdeel naar toe moest, is ons nog steeds onduidelijk. Uiteindelijk kregen we slechts een summier verslag daarover.”

Vliegticket

Een tijdje later ging ze er werken. Boze tongen in het Amsterdamse stadhuis vragen zich af wie uiteindelijk het vliegticket voor het sollicitatiegesprek heeft betaald.

Jan Sebastian van Lissum (VVD) wijst erop dat Codrington in Suriname een prima baan heeft. “Ze verdient nu minder dan het loon van een wethouder in de Amsterdamse binnenstad, maar de kosten voor levensonderhoud zijn in Suriname ook een stuk lager dan in Nederland.”

En over De Jong zegt hij: “Hoe is het mogelijk dat je vier maanden werkt en dan twee jaar lang wachtgeld pakt? Dat moet je niet eens willen. Wettelijk gezien mogen de dames dat, maar moreel gezien is dit verwerpelijk.”

Niet blij

Ook GroenLinks zelf is niet blij met de situatie, maar men wil de zaak niet in de openbaarheid bespreken. “De wachtgeldregeling is wel heel erg ruim”, erkent fractievoorzitter Jorrit Nuijens. “Maar wel democratisch tot stand gekomen. Wij zouden graag zien dat die regeling op punten wordt gewijzigd.”

Henk Rotterdam:
Ja het verschil wordt met de dag groter en zal nog groter worden!!!!!
Als men goed gaat spitten zal men veel van deze punten tegenkomen in ons land!!!!


Door Victor Reijkersz op 12:29 - Dinsdag, 05 oktober 2010


Door Victor Reijkersz op 16:14 - Maandag, 04 oktober 2010

Hoi Cok,

We zijn het aardig eens. Maar in tegenstelling tot jou wil ik het basisinkomen voor iedereen hebben. Dus geen onderscheid tussen zieken,inactieven of werkenden.

mvg,
Victor


Door Cok.N op 13:17 - Maandag, 04 oktober 2010

Beste Victor,

Over het basisinkomen en veel v.d in/outs, waren/zijn we het toch eens. Waarom dan (in tegenstelling tot Cok, in alle-2 mijn bijdragen, ga ik daar toch redelijk begrijpbaar op in.

Dag Victor en andere geestverwanten.

Leuk he, bij het CDA moet men ook even ophouden met zelfstandig denken, zeker als je deelneemt aan 2e kmr.fractie.
Nou weten wij dat al jaren, CDA.ers nu ook.


Door Victor Reijkersz op 9:56 - Maandag, 04 oktober 2010

overigens ben ik voor een vorm van basisinkomen (in tegenstelling tot Cok) dat aan iedereen verstrekt wordt, ook aan de werkenden. Zeg 500-600 euro per maand.

In combinatie met afschaffing alle uitkeringen en minimumloon regels.


Door Johan Klaassen op 9:26 - Maandag, 04 oktober 2010

Daar kan ik het zeker mee eens zijn!


Door Victor Reijkersz op 9:08 - Maandag, 04 oktober 2010

Ik wil ook nog even mijn steun uitspreken voor een basisinkomen!

Naast efficiency-voordelen en het dus overbodig maken van 10.000-en ambtenaren (zo niet meer) levert het in combinatie met afschaffen van minimumloon ook nog eens nieuwe economische activiteit (waar echt vraag naar is, ipv plantsoentjes harken) op en kan eindelijk de stroom goedkope import uit china e.d ingedamt worden en hier in nederland weer productiewerk worden gedaan.

grt,
vic


Door Richard van den Bovenkamp op 13:38 - Vrijdag, 01 oktober 2010

Ik vind het nogal kortzichtig om wanbetalers als aso’s te kwalificeren, jessica. Er kunnen natuurlijk ook plausibele verklaringen daaraan ten grondslag liggen.


Door Johan Klaassen op 12:50 - Vrijdag, 01 oktober 2010

Die grote groep onverzekerden betreft vaak niet westerse vreemdelingen met een dubbele nationaliteit


Door jessica op 12:40 - Vrijdag, 01 oktober 2010

Jan Jaap Vogel slaat wel de spijker op zijn kop, want sinds de ziekenfondspremie niet meer AUTOMATISCH door de sociale dienst van de uitkering werd afgetrokken, betalen de aso’s inderdaad gewoon hun premie niet meer. Sinds de invoering van dit huidige ziektekostenstelsel, met de
Ziektekostenverzekeringswet, (de ZW), is er sprake van een grote massa onverzekerden in Nederland. De boetes die aan onverzekerden worden opgelegd treffen meestal geen doel vanwege het feit dat deze groep toch al schulden heeft, niet betaalt en wel verplicht behandeld moet worden vanwege de WGBO,
(Wet op de Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst waardoor artsen en ziekenhuizen geen zorg mogen weigerem).


Door Pantera op 12:53 - Donderdag, 30 september 2010

“Als de kinderbijslag nu gebruikt wordt om luxe artikelen aan te schaffen, gebeurt dat ook bij een spaarsysteem waarbij de bedoeling is dat het geld aan studie besteed wordt. Want wie garandeert dan dat de gespaarde toeslag echt aan studie besteed wordt. ” je doet dat door de producten waarvoor het bedoeld is goedkoper te maken, kinderkleding, baby voeding luiers etc.

@jjv
aan de andere kant zijn ziekenhuizen in flevoland en amsterdam vanwege de marktwerking open ipv gesloten.

Dat de marktwerking niet werkt is niet zo vreemd want eigenlijk is de concurrentie marginaal het basispakket is al groot en prijsverschillen minimaal, eigenlijk alleen als groep korting. Het beeld is dan ook vaak dat de prijzen te weinig verschillen om het interessant te maken.

Wil je dus echt concurrentie zul je mensen veel meer keuze moeten geven en een basispolis met alleen huisarts en ziekenhuisopname bv bieden

Een volkverzekering tja, weet je dat komt op het zelfde neer, nu betalen de premiebetalers de aso’s dan de belastingbetalers.

Probleem met wat men in nederland marktwerking noemt is dat men het speelveld vooraf zodanig krap houdt dat er nauwelijks ruimte is voor concurrentie laat staan nieuwkomers.

dat zie je van hsl tot digitale tv en ook in de zorg.


Door Jan Jaap Vogel op 10:35 - Donderdag, 30 september 2010

@Pantera,

We trekken beide de conclusie dat aso’s die niet betalen, meeliften en zo onze ziektenkosten verhogen.
Mijn remedie is om iedereen verplicht mee te verzekeren via een volksverzekering. Dan heb je dit probleem niet.
Tevens is het zo dat de marktwerking in de ziektenkostenverzekering ook maar dels heft gewerkt. In het eerste jaar zijn er veel overstappers geweest, daarna maar weinig. Mensen gaan klaarblijkelijk niet shoppen voor de goedkoopste. Resultaat is dat de prijzen bij de verzekeraars niet onder druk komen te staan en de premies dus te hoog zijn.

Jammer, maar wederom een mislukt experiment met de marktwerking….


Door johanne op 10:21 - Donderdag, 30 september 2010

Als de kinderbijslag nu gebruikt wordt om luxe artikelen aan te schaffen, gebeurt dat ook bij een spaarsysteem waarbij de bedoeling is dat het geld aan studie besteed wordt. Want wie garandeert dan dat de gespaarde toeslag echt aan studie besteed wordt.

Er zullen genoeg gezinnen zijn die de kinderbijslag a la minute nodig hebben en het ook op de juiste manier besteden.

Ronald Buyt suggereert een bonnensysteem. Dat lijkt mij een goed plan. Het bant in ieder geval misstanden voor een belangrijk deel uit.


Door carla op 8:46 - Donderdag, 30 september 2010


Door Pantera op 20:48 - Woensdag, 29 september 2010

probleem zit het niet in de marktwerking, normaal kunnen bedrijven die niet betaald worden het innen of op zijn minst de dienstverlening beëindigen. Echter omdat ze verplicht zijn de basisdekking te bieden ook aan mensen van wie ze weten dat ze niet betalen is er geen sanctie

jan jaap jij geeft de marktwerking en de vvd de schuld, maar de schuld ligt bij de aso’s die wel van de samenleving willen nemen maar niet zoals normale mensen er aan bij willen dragen, krakers, anarchisten, zwartwerkers, ga zo maar door


Door Jan Jaap Vogel op 19:19 - Woensdag, 29 september 2010

De beste remedie tegen onverzkerden is een verplichte volksverzekering vanuit de overheid. Iedereen is automatisch verzekerd (via inkomstenbelasting). Eventuele extra dekking gaat via een aanvullende verzekering.

Doordat de VVD indertijd perse marktwerking wilde, krijgen we nu deze misstanden.


Door jessica op 14:34 - Woensdag, 29 september 2010

Ronald,

Het verhalen van kosten op onverzekerden levert meestal niet zoveel op. Deze mensen hebben meestal toch al grote schulden die nooit betaald zullen worden.
Het beste wat naar mijn mening het volgende kabinet kan doen, is het versoberen van het basispakket. We betalen nu allemaal fors voor de kwak-
zalverij van de geestelijke gezondheidszorg en andere para-medische onzin die nooit medisch bewezen zijn. Laat de mensen, die zonodig al die rotzooi nodig vinden, zich bijverzekeren in een aparte verzekering. Dat bespaart een hoop en kost een beetje.


Door Pantera op 9:44 - Woensdag, 29 september 2010

een basisinkomen lost niets op immers het zal alleen maar nog interessanter maken om niet productief te zijn

kinderbijslag is simpel op te lossen: schaf het af, je bezuinigd dan 3 dingen het geld, de ambtenaren en de dure administratie

het geld doe je vervolgens teruggeven door producten die ouders voor kinderen nodig hebben, goede voeding, veilige kleding, scholing etc goedkoper te maken

is ook het probleem van de luxe artikelen en export van geld opgelost.


Door Ronald Sorensen op 9:28 - Woensdag, 29 september 2010

Ik moet trouwens ook denken aan het verhaal van Robert die vertelde dat je ook volkomen onverzekerd door de medische staf geholpen moet worden. Ik vind het verhalen van de kosten achteraf de enige oplossing!


Door Ronald Sorensen op 9:12 - Woensdag, 29 september 2010

Goed stuk.
Ik denk dat Cok gelijk heeft. Een basisinkomen lost alle problemen op. Helaas is het (nog) niet zo ver.
Over kinderbijslag. Via Nido van Schaik hebben we ooit het idee geopperd om de kinderbijslag te sparen en pas uit te keren als kinderen gaan studeren om zo de studiekosten te betalen. Sinds het boek Afri is uitgekomen, waarin beschreven wordt dat kinderbijslag opgaat aan luxe artikelen is zelfs zgn. links na gaan denken. Kinderbijslag voor kinderen in het buiteland is ridicuul.
Ons systeem is dus inderdaan doorgeslagen. Zeker na de komst van velen die op de vleespotten van Babylon afkomen! Zelf geen premie betalen, maar toch gebruik maken. Een beetje alsof je bij een verzekeringsmaatschappij een schade verhaalt zonder een verzekering te hebben afgesloten!


Door Henk Rotterdam op 17:01 - Dinsdag, 28 september 2010

Jessica,ik ben het helemaal met je eens ,maar de strekking van mijn opmerking was dat men mensen met een handicap in sociale werkplaatsen ( thans muitbedrijven etc )en mensen die door welke omstandigheden ook in een veel te duur,onwerkzaam en met zakkenvullende managers,re-integratie traject terecht zijn gekomen niet in adem of op één lijn moet zetten met zakkenvullende uitkeringtrekkers.
De re-integratie trajecten hebben tot nu toe weing succes gehad voor hen die er mee in aanmerking kwamen.
Veel van deze mensen hebben het zwaar genoeg en er is genoeg naar hen getrapt als “uitkeringstrekkers”.


Door jessica op 16:21 - Dinsdag, 28 september 2010

Beste Henk Rotterdam,

Heel goed dat het kabinet iets aan de sociale werkplaatsen en reintegratietra-
jecten wil doen. De sociale werkplaatsen zijn in de praktijk afvoerputjes geworden voor gestoorden. De lichamelijk gehandicapten voelen zich veel te goed voor de sociale werkplaatsen en worden in de praktijk via subsidies en aanpassingen
van de werkplaats aan het werk geholpen.
Wie ooit in een sociale werkplaats heeft gewerkt, wordt door de werkgever voorgoed gemeden, (als zijnde niet goed
snik). Ik kan dit weten omdat ik iemand ken die in mijn buurt woont, die bij een sociale werkvoorziening heeft gewerkt, vervolgens bij de gem. reinigingsdienst wilde werken en zelfs daar niet aangenomen werd omdat hij bij een soc.werkvoorziening had gewerkt. Het wordt tijd dat er iets gedaan wordt aan de dure afvalputjes van de soc.diensten. Mensen moeten aan fatsoenlijk betaald werk geholpen worden.


Door willem1940 op 12:16 - Dinsdag, 28 september 2010

Les 1, zin 1 uit leerboek Bedrijfsleer, 50-er jaren (maar reeds door de eeuwen heen, al dan niet benoemd, waarheid):

De Onderneming;
het doel van de Onderneming;
het doel van de Onderneming is het maken van Winst.

Belasting op Ondernemingen wordt onherroepelijk (ook nu al) betaald door Consumenten, in de verhoogde productprijs. Dit kan niet anders, want zonder Winst vervalt de Onderneming. ALLE belastingen/soepsidies worden, sinds en tot in eeuwigheid, linksom of rechtsom, door Consumenten betaald en iets specifieker: de Werkende Consumenten.

Basisinkomen: al dra zal méér dan de helft van de bevolking/mensheid (o nee, verboden woord; het Groenrode boekje heeft (de) “mensheid” al afgeschaft) goed, meer dan de helft van de Bevolking dus, zich bezighouden met nietwerken. Dit geeft hen alle tijd om zich te verenigen in een alleenheerschende politieke partij die “leuke dingen” doordrijft, te beginnen met Gratis Bier en binnen de bebouwde kom tappunten geplaatst voor iedereen op maximaal 500 meter loopafstand. Later komt er, parallel aan het Waterleidingnet, het Biernet met ook eigen Torens, kosten gedekt uit de besparingen die de afschaffing van de (bemande) tappunten oplevert.

Natuurlijk kan ik nog uren doorgaan met mijn voorspellingen, per slot van rekening is een (vicieuze) cirkel eindloos.


Door Cok.N op 11:47 - Dinsdag, 28 september 2010

Hallo,
Alleen voor Nederlandse staatsburgers, wel of niet werkend, aanvangsleeftijd, kan vanaf geboorte, maar ook 16, 18, 21, hoogte: niveau belastingvrije voet € 2400 per jaar, verdubbeling ook mogelijk.

Voor niet werkenden, zijn alleen eventueel gehandicapten, ouderen, aanvulling tot € 2000 per.mnd = netto.

Rechten op toeslagen, aftrekposten zijn er niet want die vervallen.

Belasting-hefplicht werkgevers vervalt, betaling bruto-loon aan werknemers, werkenden worden individueel belastingplichtig, private verzekeringen voor aanvullingen werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, oude dag, e.d. zelf regelen/betalen, is nodig want basisinkomen word te weinig om van te leven, uitgezonderingen zie regel 2.

Bedrijven gaan bedrijfsbelasting betalen, gekoppeld aan bruto omzet.

Scheelt 100 miljard, uitvoering zeer eenvoudig, bijna ambtenaarloos te doen.

Geeft wel wat problemen met europese wetgeving, maar wetgeving dient als het ten dienste is van burgers aangepast te worden, te beginnen in Ned., rest volgt vanzelf, resultaat, burgers meer macht, minder afhankelijk, politiek minder belangrijk, geen zwartwerkwerkers, minder namaak asielzoekers, uiteindelijk humaner, heldere structuur.

Cok.Nieuwenhuizen

Groet, Cok.Nieuwenhuizen


Door willem1940 op 11:25 - Dinsdag, 28 september 2010

Het moet niet nog gekker worden ....

Snelle inschatting: “basisinkomen” moet hoe dan ook worden opgebracht door degenen die wèl werken.

Ik denk dat ik dit ongehoord gestoord moet vinden.

http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/


Door willem1940 op 11:18 - Dinsdag, 28 september 2010

Hee, verdomd; ik had het tòch goed begrepen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisinkomen

Een hypothetisch voordeeltje zie ik er in dat je geen ongemotiveerde collega’s meer op je werkvloer zult aantreffen .... daartegenover zullen “zwartwerkers” zich het schompes lachen.

Luizenkweek.

Dan ook nog: “aanzuigende werking” en onafzienbare tenten/woonwagen-kampen.


Door willem1940 op 11:08 - Dinsdag, 28 september 2010

Ik snap dat van dat “basisinkomen” niet goed, Cok.N.

Komt dat erop neer dat iedereen een basisinkomen ontvangt en als hij/zij door zuinig te leven daarvan kan rondkomen zonder een “aanvulling” aan te vragen, nooit hoeft te gaan werken?


Door Cok.N op 8:12 - Dinsdag, 28 september 2010

Nou Ronald dat het stelsel in Ned. doorgeschoten dat is duidelijk. Wat te denken van bijv. zorgtoeslag, een nieuw zorgsysteem prima maar tegelijkertijd schijnbaar zo onbetaalbaar dat de helft v.d. zorgpolishouders de toeslag ontvangen.
Net als woontoeslag, hypotheekrenteaftrek, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag enz.

Juist al die verschillende doelgroepen en hun specifieke toeslagen werkt misbruik in de hand.

Daarom ben ik blij dat ik behoor tot een groep mensen die al meer dan 30 jaar pleiten voor de enige juiste oplossing, nl. een basisinkomen voor iedereen, iedereen werkt en voor diegenen die dat (tijdelijk) niet kan door werkeloosheid,handicap of ouderdom een aanvulling, maar wel zodanig dat alle kosten van levensonderhoud zelfstandig betaald kunnen worden, zonder hand ophouden bij div. potjes, waar vaak PvdA.ers als wethouder of bestuurder aan de kraan draait, met clientelisme als logisch/gewenst gevolg.

Was ook de agenda van dhr.Fortuyn, die dan ook al jarenlang bij dezelfde groep betrokken was, net als een kleine groep Ned. die nooit opgehouden zijn met zelfstandig denken.

Tja, dat zo’n systeemomslag tot een fors overschot aan ambtenaren en andere belangenbeharigers zal lijden, moet je zien als een 2-kantig mes. Kostenbesparing op uitvoering is mooi meegenomen. Wel zullen met name eerst de lonen fors verhoogd dienen te worden dat kan door werkgevers meer te laten betalen en de belastingen voor burgers te verlagen, daardoor gaat men netto meer overhouden om het afschaffen van subsidies te compenseren.

Kom daar maar is om, bij bijv. het in de maak zijnde gedoogkabinet.
Moet de politiek parij nog zien die het aandurft, want ja, je verliest nogal wat macht, doordat burgers bijna volkomen overheidongebonden gaan leven, heerlijk toch, dan hebben ze net zo’n mooi leven als ik en de mensen die deze theorie aanhangen, want wij hebben door kennis/kunde/inzet onze zaakjes allang voor elkaar, volkomen overheid ongebonden, ook het lidmaatschap van een politieke beweging als Leefbaar kan je dan in alle vrijheid aanhangen, zonder daar iets voor terug te willen ontvangen en kun je zelfstandig blijven denken, is ook goed voor het intellect.

Mvg. Cok.Nieuwenhuizen


Door Henk Rotterdam op 8:30 - Maandag, 27 september 2010

Het is nogal iets om sociale werkplaatsen en kansloze-re-integratie projecten en uitkeringen in een adem te noemen!!!
Wel een goed besef van wat een sociale werkplaats eigenlijk is?
Ben je er wel eens wezen kijken of een hanndje wezen helpen?
En is het niet integenspraak met je eigen opmerking van :

Voor ouderen en gehandicapten maakt Leefbaar Rotterdam graag een uitzondering.


Door Freddy in t Veld op 8:20 - Maandag, 27 september 2010

Willem,

Dat dumpen lag meer binnen het gedachtengoed van de Partij van de Afschrijving, ofwel de VVD.
Ofwel de middenstanderspartij, die net zo gemakkelijk mensen afschreef als produktiemiddelen of inventaris.


Door willem1940 op 0:20 - Maandag, 27 september 2010

Nounee, het wil er bij mij niet in dat werkgevers die personeel oneigenlijk in “voorzieningen” dump(t)en “links” zijn/waren.


Door Freddy in t Veld op 22:09 - Zondag, 26 september 2010

Nogal een verhaal vol met cliches.


Bovendien valt 90% van wat Ronald Buijt hier vertelt niet onder de beleidsruimte van de lokale politiek. Het zijn allemaal Haagse kwesties.


Het had mooier geweest als Ronald wat dieper inging op dat deel van de beleidsruimte waar het ‘stadhuis’ wel iets over te zeggen heeft.


Door Johan Klaassen op 21:16 - Zondag, 26 september 2010

(vervolg) En de mensen die een uitkering krijgen denken dat links hun echt helpt. Ja van de wal in de sloot.Want ze worden TOTAAL afhankelijk van ‘Vadertje Staat’.


Door Johan Klaassen op 21:14 - Zondag, 26 september 2010

Ronald eigenlijk komt het allemaal door Links dat het beleid zo ver doorgeschoten is dat het onbeheersbaar is geworden. Links wil nu eenmaal iedereen van de wieg tot het graf in de meest ruimste zin van het woord verzorgen(lees afhankelijk maken)


Door Hans Rotterdam op 20:25 - Zondag, 26 september 2010

Kijk, dat is een goed verhaal. Ronald Buijt komt er wel, nu nog Rotterdam.

Weblog Ronald Buijt

Ronald Buijt is als raadslid voor Leefbaar Rotterdam nauw betrokken bij alle onderwijs portefeuilles. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en campagneleider voor de gemeenteraads- verkiezingen van 2014.

Eerder verschenen in dit weblog

7 december 2012
Het moet afgelopen zijn!

Laatste nieuws