Stroomstoringen; The Africa Energy Experience part 5


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)


Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 25 mei 2012


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Stroomstoringen; The Africa Energy Experience part 5


Geacht college,


Duizenden Rotterdammers in het centrum waanden zich gisteren wederom enkele uren in Afrika en dat was niet vanwege het mooie weer, maar vooral vanwege de langdurige stroomuitval. De vijfde keer al dit jaar. Het eerder gepresenteerde onderzoek, dat stelt dat Stedin het in landelijk opzicht nog redelijk doet, liet echter 2012 buiten beschouwing. Als er in 2012 een wedstrijd gehouden wordt voor de slechtste netbeheerder, de Africa Energy Experience, dan maakt Stedin beslist een goede kans op deze niet zo felbegeerde bokaal.

Hoewel deze laatste grote storing niet eens vermeld staat op de site van Stedin, zaten weer honderden huishoudens en bedrijven zonder stroom en ondervond het verkeer in het centrum grote hinder. Leefbaar Rotterdam is klaar met de talloze verklaringen van Stedin waarom het telkens mis gaat. We hebben hier te maken met een commercieel bedrijf met een monopoliepositie, waar consumenten goed voor betalen en waar de bestuurders een riant salaris aan overhouden. Stedin moet zijn dienstverlening nu op orde krijgen en een sterk signaal afgeven naar de Rotterdammers. Wij pleiten voor harder ingrijpen en het terugbetalen van alle transport- en leveringskosten aan getroffen huishoudens en bedrijven.

Ik heb de volgende vragen voor de wethouder

1. Wat vindt u van het idee om samen met de vakwethouders van de tien grootste steden The Africa Energy Experience, een wedstrijd voor minst betrouwbare netbeheerder, in te stellen?
2. Gezien het feit dat 2012 niet in het KEMA onderzoek meegenomen was, lijkt de kans groot dat Stedin zo’n wedstrijd weet te winnen. Bent u dat met ons eens? Indien niet, kunt u dat onderbouwen?
3. Wanneer is voor u de maat echt vol?
4. Kunt u zich in Den Haag sterk maken voor een veel zwaarder sanctiebeleid richting netbeheerders die verzaken, zoals zwaardere boetes en vervanging van bestuurders?
5. Wat vindt u van het idee om Stedin te verplichten, getroffen huishoudens en bedrijven de volledige maandelijkse transport- en leveringskosten terug te betalen van de maand waarin de storing(en) plaatsvond(en)?

Met vriendelijke groet,

Reinier de Jong
Leefbaar Rotterdam

Meest recente schriftelijke vragen

10 februari 2016
Isolatie geterroriseerde asielzoekers (n.n.b)
20 januari 2016
Snelrecht voor ouderenroof (n.n.b)
19 januari 2016
Handhaving op doorrijden bij zebrapad (n.n.b)
6 januari 2016
Mogelijke misstanden bij MFC Pameijer (n.n.b)
4 januari 2016
OV tijdens Nationaal vuurwerk (n.n.b)
22 december 2015
Aanpak radicalisering en jihadisten (n.n.b)

Laatste nieuws