Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 10 mei 2012

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen


Geacht college,

Schriftelijke vragen dienen binnen vier weken beantwoord te worden. Helaas komt het in de praktijk nog te vaak voor dat schriftelijke vragen langer dan vier weken onbeantwoord blijven. Vaak is er na deze vier weken geen sprake van een vertragingsbericht. Indien er wel een vertragingsbericht is, wordt de in het bericht genoemde beantwoordingstermijn vaak niet nagekomen. Ook is de reden die genoemd wordt voor de vertraging vaak niet erg duidelijk. Vervolgens stuurt de griffie wederom een rappel dat niet altijd wordt beantwoord. Er zijn zelfs schriftelijke vragen die bijna een jaar openstaan. Het is mij volkomen onduidelijk waarom deze vragen nog steeds niet beantwoord zijn.

Over bovenstaande heb ik de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat de beantwoording van schriftelijke vragen in veel gevallen niet binnen de termijn van vier weken wordt beantwoord?
2. Waarom ontbreken in de vertragingsberichten regelmatig heldere motivaties inzake de vertraging en hoe kan het zijn dat de aangegeven vertragingstermijn vervolgens nog eens wordt overtreden?
3. Waarom wordt het rappel van de griffie niet altijd beantwoord?
4. Kunt u verklaren waarom de schriftelijke vragen ‘Verrommeling haven Spaanse Polder’ na bijna een jaar nog steeds niet zijn beantwoord?
5. Hoe monitort en stuurt u op de beantwoording van schriftelijke vragen vanuit uw raad?
6. Welke maatregelen gaat u nemen om uw handelen in dezen te verbeteren?

Met vriendelijke groet,

Dries Mosch
Leefbaar Rotterdam

 

Meest recente schriftelijke vragen

27 maart 2015
Problemen aanvragen huisnummer (n.n.b)
27 maart 2015
Mogelijke bijstandsfraude UberPOP (n.n.b)
16 maart 2015
Afvalcontract Volkstuinders (n.n.b)
12 maart 2015
Financiën en bedrijfsvoering BOOR (n.n.b)
3 maart 2015
Stop gesol met ouderen (n.n.b)
19 februari 2015
Vroegtijdig ingrijpen bij het jonge kind (n.n.b)
16 februari 2015
Taboe op Lp’s? (n.n.b)

Laatste nieuws