Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 25 februari 2015

Leefbaar trots op daadkrachtige Nota Dierenwelzijn


Wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) gaat het welzijn van dieren in de stad fors verbeteren. Zo komt er meer handhaving achter de voordeur op dierenmishandeling en betere voorlichting over het houden van huisdieren. Ook komt er een stadsbreed muilkorfgebod voor agressieve honden. Dat staat in de maandag gelanceerde Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn krijgt prioriteit
Wethouder Joost Eerdmans: “Dierenwelzijn krijgt met de uitvoering van deze Nota Dierenwelzijn eindelijk prioriteit. Met deze nota verbeteren we het welzijn van dieren en maken we Rotterdammers bewuster over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan meer dierenwelzijn. We willen dierenmishandeling terugdringen. Zo start dit jaar een pilot om de samenwerking tussen dierenbescherming, politie en handhavers van de gemeente te verbeteren. Dierenwelzijn wordt opgenomen in het protocol zodat aandacht voor de situatie van dieren gegarandeerd is als handhavers achter de voordeur komen.” Eerdmans wil daarnaast een landelijke lobby starten voor een houdverbod voor dierenbeulen en met het OM in gesprek over hogere strafeisen bij dierenmishandeling.

Verwaarlozing en mishandeling keihard aanpakken
Leefbaar Rotterdam-raadslid Ingeborg Hoogveld vindt de aanpak van de wethouder daadkrachtig: “Joost Eerdmans praat niet alleen over dierenwelzijn, maar hij doet er ook iets aan. Dierenmishandeling moet serieus genomen worden, dus dat betekent in de praktijk: eerder ingrijpen en optreden als overheid. Een dier houden is een verantwoordelijkheid. Ook tegenover andere mensen! Want je wilt niet dat je eigen hond, of zelfs je kind de dupe wordt van een ander dier.”

Dossier: Ingeborg Hoogveld

Dossier: Joost Eerdmans

PROFIEL: Joost Eerdmans

Laatste nieuws