Home > Mensen

Ronald SchneiderPortefeuilles: Economie, Vervoer en Fysieke Infrastructuur

Ronald Schneider is sinds januari 2012 fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Hij volgde Marco Pastors op die in januari 2012 afscheid nam van de gemeenteraad vanwege zijn functie als directeur van het Nationaal Programma op Zuid.

Ronald zit sinds oktober 2008 in de gemeenteraad voor Leefbaar Rotterdam. Hij studeerde economie aan de Erasmusuniversiteit en was direct na zijn afstuderen actief als docent aan de toenmalige Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam. Vervolgens maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven als SAP-consultant en sinds 2000 is hij als zelfstandig consultant actief.

Binnen de fractie van Leefbaar Rotterdam richt hij zich op de Rotterdamse economie en de haven. Recentelijk heeft hij zich sterk gemaakt voor het handhaven en uitbreiden van de Rotterdamwet. Deze wet beperkt de instroom van kansarmen in Rotterdamse wijken. Ronald maakt zich zorgen over de eenzijdige bevolkingssamenstelling binnen bepaalde wijken. De Rotterdamwet is een effectief middel om hier wat aan te doen.

Voldoende koopkracht binnen een wijk is belangrijk voor het ontstaan van gevarieerde bedrijvigheid. De juiste ondernemers kunnen een buurt levendig en gezellig maken. Voor dit soort ondernemers, groot en klein, zet Ronald zich in.

E-mail: .

Dossier: Ronald Schneider

Andere Raadsleden

Laatste nieuws