Home > Mensen

Ronald Buijt



Ronald Buijt is sinds 2006 raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Vanuit deze rol is hij al jaren nauw betrokken bij alle onderwijs portefeuilles. Daarnaast is hij eerste plaatsvervangend voorzitter van Burgemeester Aboutaleb bij gemeenteraadsvergaderingen en permanent campagneleider van Leefbaar Rotterdam.

Als woordvoerder onderwijs namens Leefbaar Rotterdam geldt Ronald Buijt als een sterk bepleiter van meer vakonderwijs en meer orde, rust en regelmaat in de Rotterdamse klaslokalen. Zo is Buijt voorvechter van de Rotterdamse Onderwijscode, een speerpunt van Leefbaar Rotterdam bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Hiermee krijgen Rotterdamse scholen in het voortgezet onderwijs uniforme gedragsregels, die docenten houvast biedt bij het handhaven van de orde in de klas.

Verder is hij voorstander van vroegtijdige taalontwikkeling (groepen 0), wil hij een hardere aanpak tegen pesten en moet er volgens hem niet alleen aandacht zijn voor kinderen of jongeren die problemen schoppen, maar vooral ook voor talent. 

Maar de politieke activiteiten van Buijt reiken verder dan alleen de raadszaal. Vanuit zijn rol als strateeg hielp Buijt Leefbaar Rotterdam bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen met een nagenoeg feilloze campagne naar een overwinningszege. Hiervoor werd hij door zowel vriend als vijand om geprezen. Ook onder landelijke media bleef het succes van de campagne niet onopgemerkt.

Naast zijn politieke werkzaamheden werkt Buijt als logistiek planner bij een transportbedrijf. Hij is getrouwd en trotse vader van een dochter.

Contact
E: .

Volg Ronald op Twitter!

Dossier: Ronald Buijt

Andere raadsleden/wethouders

Laatste nieuws