Nieuwe school De Verbinding wekt argwaan


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 7 augustus 2012


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Nieuwe school De Verbinding wekt argwaan

Geacht College,

Volgens het AD van 4 augustus jl. heeft de oprichter en directeur van de nieuwe school De Verbinding in het verleden de Islamitische Onderwijsgroep Nederland opgericht die in 2010 failliet is gegaan. Ook was hij directeur van de Dialoog, waar 4 basisscholen onder vielen. De kwaliteit van de lessen was ondermaats en de scholen kenden grote financiële problemen, waardoor zij in 2010 moesten sluiten. Deze directeur heeft naar eigen zeggen (volgens het AD) in de loop der tijd nieuwe onderwijsinzichten gekregen.

Over bovenstaande heb ik de volgende vragen:

1. Kunt u uitleggen waarom u er vertrouwen in heeft dat deze directeur na 2 jaar van dit nieuwe schoolconcept een succes kan maken?
2. Bent u ervan overtuigd dat de school De Verbinding binnen 5 jaar het wettelijke aantal benodigde leerlingen zal hebben? Zo nee, bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat als dit niet het geval is er sprake zal zijn van verloren jaren voor ouders en leerlingen?

Na op de website van De Verbinding gekeken te hebben, is het Leefbaar Rotterdam opgevallen dat de focus van de school voor de leerlingen ligt op drijvende waarden als zelfregie, eigenheid, zelfreflectie, eigen droomrapporten en kinderen stimuleren de reis naar binnen te maken op zoek naar hun eigen kracht. Volgens Leefbaar Rotterdam is er niets mis mee om dit kinderen mee te geven op jonge leeftijd, maar dan als toevoeging op het normale leerprogramma en niet als hoofditem. Dit geldt wat Leefbaar Rotterdam betreft juist in deze tijd waarin miljoenen aan overheidsgeld worden gestoken in taal, rekenen, lezen en schrijven.

3. Bent u het met mij eens dat de focus moet liggen op taal, rekenen, lezen en schrijven? Zo ja, op welke wijze kunt u dit waarborgen?

Volgens hetzelfde AD artikel beweert de gemeente Rotterdam dat de school onder geïntensiveerd
toezicht van de onderwijsinspectie staat. Bij navraag van het AD blijkt bij de inspectie hierover niets bekend.

4. Kunt u dit nader toelichten?

Met vriendelijke groet,

Anita Fähmel
Leefbaar Rotterdam

Meest recente schriftelijke vragen

10 februari 2016
Isolatie geterroriseerde asielzoekers (n.n.b)
20 januari 2016
Snelrecht voor ouderenroof (n.n.b)
19 januari 2016
Handhaving op doorrijden bij zebrapad (n.n.b)
6 januari 2016
Mogelijke misstanden bij MFC Pameijer (n.n.b)
4 januari 2016
OV tijdens Nationaal vuurwerk (n.n.b)
22 december 2015
Aanpak radicalisering en jihadisten (n.n.b)

Laatste nieuws