ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Vrijdag, 11 november 2011

Niet vooraf korten (VERWORPEN)


Motie niet vooraf korten maar achteraf repareren
voor: LR
tegen: rest

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2011 ter bespreking van de begroting 2012,


constaterende dat

- de deelgemeente Pernis met de aanstaande integratie in het Deelgemeentefonds een aanzienlijk lagere uitkering gaat krijgen;
- ook een aantal doeluitkeringen waar Pernis gebruik van maakt, komen te vervallen;
- de bezuinigingen voor Pernis meerjarig oplopen tot meer dan 20% in 2015,


overwegende dat

- de wethouder Bestuur en Organisatie heeft aangekondigd in 2012 een herijking van het gemeentefonds uit te voeren voor Pernis en Rozenburg,


verzoekt het college

de uitkeringen voor Pernis en Rozenburg nu niet te verlagen, maar eerst de aangekondigde herijking van het deelgemeentefonds af te wachten


en gaat over tot de orde van de dag.

Robert Simons
Leefbaar Rotterdam

 

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws