ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 24 november 2011

Motie verlengen betaald parkeren in Blijdorp-Noord / Bergpolder (AANGENOMEN)


De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 24 november 2011 ter bespreking van het tweeminutendebat inzake het verlengen van het betaald parkeren in Blijdorp-Noord en Bergpolder tot 23.00.


constaterende dat

- binnen parkeersector 72 in Blijdorp Noord en Bergpolder meer parkeervergunningen (4380) zijn vergeven dan er parkeerplaatsen (4030) zijn;
- binnen deze sector maar liefst 1700 vergunningen zijn uitgegeven voor het gebied rond de Noorderhavenkade, waar slechts 1299 parkeerplekken zijn gesitueerd,


overwegende dat

- de bewoners binnen sector 72 een hoge parkeerdruk ervaren na 18.00;
- deze parkeerdruk wordt verhoogd door het grote aantal bedrijfsbusjes en zelfs vrachtwagens dat zonder vergunning na 18.00 gebruik maakt van de gratis parkeerruimte,


voorts overwegende dat

- in het gebied dat begrensd wordt door de Vroesenlaan, Gordelweg, Schiekade, Bergselaan en Stadhoudersweg in 2007 een experiment is gehouden met betaald parkeren tot 23.00;
- de verlenging op basis van een discutabel rapport van dS+V is teruggedraaid naar betaald parkeren tot 18.00;
- dit experiment door de bewoners als zeer geslaagd is bestempeld;
- de deelraad Noord deze constatering unaniem deelt en van mening is dat een oplossing moet worden gezocht voor de parkeerdruk in dit gebied,


draagt het college op

- voor sector 72 het betaald parkeren te verlengen tot 23.00,


en gaat over tot de orde van de dag.

 


Ronald Schneider
Leefbaar Rotterdam

Voor: LR, GL, SP, D66, CU-SGP.

 

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws