ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 28 juni 2012

Motie medewerkersgesprekken jaarlijks op 100% (AANGENOMEN)


De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 28 juni 2012 ter bespreking van de jaarrekening 2011,


constaterende dat

- het college een personeelsreductie beoogt van 2450 werknemers;
- diensten als de Roteb en Sport en Recreatie en Stadstoezicht een tweejaarlijkse gesprekscyclus voeren,


overwegende dat

- de beste medewerkers behouden moeten worden voor het concern Rotterdam;
- dit niet kan zonder een adequaat systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
- de COR constateert dat de huidige percentages qua functionerings- en beoordelingsgesprekken te laag liggen en daaromtrent o.a. twee aanbevelingen in haar rapport over de jaarrekening op neemt,

draagt het college op

- per 2012 jaarlijks het percentage gerealiseerde functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers op 100% te krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag,

 


Anton Molenaar
Leefbaar Rotterdam

(algemene stemmen)

 

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws