Eerdere onderzoeken naar BOOR


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Brief Feitenonderzoek BOOR (pdf)
Brief Toekomst BOOR (pdf)


Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Eerdere onderzoeken naar BOOR

Rotterdam, 24 mei 2012


Geacht college,

Wij hebben vernomen dat in de periode 2002-2004 -en wellicht reeds eerder, onderzoeken gedaan zijn naar de situatie bij BOOR. Er is een onderzoek gedaan naar het bestuur en de directie door Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) in 2002. Dit heeft in mei 2002 geresulteerd in een contourennota zoals genoemd in de tweede alinea van de verordening BOOR:

http://www.bds.rotterdam.nl/Bestuurlijke_Informatie:7/Raadsinformatie/Gemeenteraad_2002_2006/2003/Kwartaal_2/Raadsvergadering_op_donderdag_8_mei_2003/Het_voorstel_tot_vaststelling_van_de_Verordening_Bestuur_Openbaar_Onderwijs_Rotterdam_BOOR/Verordening_Bestuur_Openbaar_Onderwijs_Rotterdam_BOOR?search=true

Hierop volgend zijn er ook onderzoeken gedaan door de servicedienst in 2003-2004 en door de gemeentelijke accountant naar mogelijke betrokkenheid bij malversaties van hoge ambtenaren. Wij hebben vernomen dat dit geleid heeft tot het vertrek van tenminste één ambtenaar (zonodig kunt u bij ondergetekende de naam opvragen). Deze onderzoeken en de uitkomsten zijn, voor zover wij kunnen nagaan, tot op heden nog niet openbaar gemaakt. Voor een goed beeld van de situatie bij BOOR zijn deze onderzoeken cruciaal.

1. Wij vragen u alle onderzoeken die betrekking hebben op BOOR aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij in ieder geval om:
- De contourennota van Cap Gemini Ernst & Young mbt het openbaar onderwijs in Rotterdam
- Het onderzoek van de Servicedienst uit 2003/2004 over BOOR.
- Het onderzoek van de gemeentelijke accountantsdienst naar de genoemde ambtenaar.

2. Kunnen wij op korte termijn schriftelijk vernemen op hoeveel personen het onderzoek zich destijds richtte en welke acties tegen betrokken ambtenaren destijds zijn genomen?
3. Kunt u ons vertellen welke regelingen met betreffende ambtenaren, zoals
ontslagvergoeding, zijn getroffen?

Ik verzoek u dringend om deze vragen voor 31 mei te beantwoorden zodat de antwoorden en de rapporten betrokken kunnen worden bij de behandeling in de raadscommissie BVM op 31 mei.
Met vriendelijke groet,

Dries Mosch
Leefbaar Rotterdam

Meest recente schriftelijke vragen

20 januari 2016
Snelrecht voor ouderenroof (n.n.b)
19 januari 2016
Handhaving op doorrijden bij zebrapad (n.n.b)
6 januari 2016
Mogelijke misstanden bij MFC Pameijer (n.n.b)
4 januari 2016
OV tijdens Nationaal vuurwerk (n.n.b)
22 december 2015
Aanpak radicalisering en jihadisten (n.n.b)
17 november 2015
Daders vuurwerkbom vrijuit (n.n.b)

Laatste nieuws