ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 05 april 2012

Checklist grondwerkzaamheden (AANGENOMEN)


Motie checklist grondwerkzaamheden

Met algehele stemmen aangenomen

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 5 april 2012 ter bespreking van het agendapunt ‘opnieuw grote stroomstoring Rotterdam’,


constaterende dat

- voor de vierde keer dit jaar een significante stroomstoring heeft plaatsgevonden;
- een moderne stad als Rotterdam afhankelijk is van elektriciteit en zich een dergelijk aantal grote storingen niet kan veroorloven,


overwegende dat

- de huidige trend aan stroomstoringen een halt moet worden toegeroepen;
- de laatste storing wederom een gevolg is van onnauwkeurige grondwerkzaamheden,


draagt het college op

- het toezicht op het naleven van de aanwezige procedures met betrekking tot grondwerkzaamheden strikt te gaan monitoren en waar nodig in te grijpen;
- het sanctiebeleid voor bedrijven die zich niet aan deze procedures houden strikt te gaan toepassen,


en gaat over tot de orde van de dag,


Reinier de Jong
Leefbaar Rotterdam

Arno Bonte
GroenLinks

George van Gent
VVD

Leo de Kleijn
SP

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Nelleke Weltevrede
CDA

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws