Afsprakenbeleid stadswinkels


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Schriftelijke vragen over afsprakenbeleid stadswinkels


Rotterdam, 21 juni 2012

Geacht college,

In de beantwoording van 12 juni jl. van de schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam van 15 mei jl. stelt het college dat de gemiddelde wachttijd voor de burger in de eerste twee weken gedaald is naar negen minuten. De fracties van de SP en Leefbaar Rotterdam ontvangen signalen dat de wachttijd vele malen langer is ook als er een afspraak is gemaakt. Zo zijn er signalen dat burgers bijna een uur later dan de afspraaktijd worden geholpen. Dit gaat om afspraken die al vroeg in de ochtend gepland stonden.

Ook is het termijn van de dag van de aanvraag tot de dag van de afspraak zelf erg lang. Alleen voor de stadswinkel in Hoek van Holland kan men na 2 werkdagen terecht. De overige stadswinkels hebben een wachttijd van gemiddeld 2 weken. Het digitaal maken van een afspraak bij de stadswinkel van Hillegersberg/Schiebroek is zelfs helemaal niet mogelijk. Daar wordt op de website nog steeds verwezen naar overdag zonder afspraak en alleen voor de avonduren een afspraak nodig.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Binnen welke termijn moeten burgers minimaal terecht kunnen voor een afspraak zonder direct een spoedaanvraag te hoeven aan te vragen?
2. Wat is de oorzaak van de lange wachttijd voordat men op afspraak kan komen?
3. Wat is de oorzaak dat men in Hillegersberg/Schiebroek geen afspraak kan maken via internet?
4. Zijn er naast Hillegersberg/Schiebroek nog andere deelgemeenten waar men nog steeds terecht kan zonder afspraak? Zo ja, welke deelgemeenten?
5. Wat is de oorzaak dat, ondanks een afspraken systeem, mensen alsnog lang moeten wachten in de stadswinkel voordat zij geholpen?
6. Bent u het met de SP en Leefbaar Rotterdam eens dat twee weken wachten voor de afspraak te lang is? Zo ja, hoe gaat u dit verkorten, Zo nee, waarom niet?

In de stadswinkel centrum is de afgelopen weken het computersysteem meerdere malen uitgevallen dat de afspraken regelt. Gevolg hiervan was dat alle mensen die netjes een afspraak hadden gemaakt, nu soms meer dan een uur moesten wachten voordat zij geholpen werden. Ook vandaag waren er grote problemen in stadswinkel centrum. Vanmorgen viel het systeem uit van de kluis met reisdocumenten en rijbewijzen. Doordat de stroom van de kluis uitviel, was de kluis ook niet meer met de sleutel te openen. Hierdoor ontstond een lange wachttijd waardoor er een geërgerde sfeer ontstond die werd afgereageerd op de medewerkers en beveiliging. De medewerkers van de stadswinkel hebben daarom besloten om de kluis op een ‘alternatieve wijze’ te openen.

7. Is er een procedure voor afhandeling van de aanvragen wanneer een van de systemen uitvalt? Zo ja, hoe wordt dit toegepast? Zo nee, waarom niet?
8. Waarom zijn de medewerkers van de stadswinkel niet op de hoogte van een eventueel back-up systeem wanneer het huidige systeem uitvalt?


In afwachting van uw antwoord,


Leo de Kleijn Robert Simons
SP Leefbaar Rotterdam

Meest recente schriftelijke vragen

10 februari 2016
Isolatie geterroriseerde asielzoekers (n.n.b)
20 januari 2016
Snelrecht voor ouderenroof (n.n.b)
19 januari 2016
Handhaving op doorrijden bij zebrapad (n.n.b)
6 januari 2016
Mogelijke misstanden bij MFC Pameijer (n.n.b)
4 januari 2016
OV tijdens Nationaal vuurwerk (n.n.b)
22 december 2015
Aanpak radicalisering en jihadisten (n.n.b)

Laatste nieuws