Fractievoorzitter Ronald Schneider
“De Rotterdamwet moet uitgebreid worden om onze zwakke wijken te beschermen”
Raadslid Hennie van Schaik
“De hangjeugd op de Lijnbaan keihard aanpakken!”
Raadslid Ronald Buijt
“Bij Leefbaar Rotterdam telt niet je afkomst, maar je gedrag.”
Raadslid Hennie van Schaik
“Veiligheid was, is en blijft een topprioriteit voor Leefbaar Rotterdam.”
Raadslid Anita Fähmel
“Inburgering in Rotterdam is een drama. Dat moet beter!”

Archief van Moties

In het archief kunt u alle ooit geplaatste berichten bekijken.

april 2015

Donderdag, april 02, 2015

Motie Kinderen in veilige handen

Donderdag, april 02, 2015

Motie Rotterdam daagt excellente leerlingen uit (AANGENOMEN)

november 2014

Woensdag, november 12, 2014

Amendement: Extra inzet op bestrijding zwerfvuil, graffiti en onkruid (AANGENOMEN)

Woensdag, november 12, 2014

Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Woensdag, november 12, 2014

Bestrijding eenzaamheid verankeren in de samenleving (AANGENOMEN)

Woensdag, november 12, 2014

Intensivering Aanpak Jeugdoverlast (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Amendement : Functionerende integrale wijkteams per 1 januari 2015 (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Amendement : Onderzoek centrale aansturing wijkteams (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie : Secundaire preventieve schuldenaanpak (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Waarschuwingsregister zorg en welzijn (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Evaluatie SROI (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Kwaliteitseisen PGB (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Pilot PGB over de schotten heen (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Samenwerkingsafspraken in Ondersteuningsplan (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Niet het salaris van de bestuurder maar de zorg moet top zijn (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie: Groepsgebonden budget (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie Rotterdamse gesprekscyclus (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie Weg uit de Armoede (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie Stadswinkels anno 2014 (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie Ambitieniveau Buitenruimte (AANGENOMEN)

Maandag, november 10, 2014

Motie Huurverhoging Maaspodium niet ten laste van Cultuursubsidiebudget (AANGENOMEN)

februari 2014

Donderdag, februari 13, 2014

Klokkenluider (VERWORPEN)

Donderdag, februari 13, 2014

Motie zorgvuldige besluitvorming Veranda (AANGENOMEN)

december 2013

Donderdag, december 19, 2013

Geen harde knip voor 18-jarigen jeugdreclassering (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Volgplicht zorgmijders (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Amendement: Resultaats- en kwaliteitseisen (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Disclaimer inkoopstrategie (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Amendement: beperken administratieve last aanbieders (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Rotterdam meest toegankelijke stad voor mensen met een beperking (AANGENOMEN)

Donderdag, december 19, 2013

Inspraak over wijkteam (AANGENOMEN)

Page 2 of 22 pages  <  1 2 3 4 >  Laatste »