Veiligheid

Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet


Rotterdam heeft een enorme slag gemaakt sinds de barre tijden van begin van deze eeuw. Toen Rotterdam CS nog een grote hangplek was voor crimineel en drugverslaafd Rotterdam en grote delen van de stad steeds verder verloederde. Leefbaar Rotterdam werd zoveel jaar terug uitgelachen om haar ambitie de entree van de stad ‘schoon te vegen’ en weer toonbaar te maken. En van veiligheid een topprioriteit te maken. Maar we hebben doorgezet. Met resultaat. Tot verbazing van velen. Toch is ‘Veiligheid’ geen thema waarbij je achterover leunt en gaat genieten van behaalde resultaten. Rotterdammers mogen – terecht! – van lokale politiek en bestuur eisen dat ze er bovenop zitten. Als iets om constante alertheid, wilskracht en nieuwe doelstellingen vraagt, is het wel veiligheid. Vandaar dat Leefbaar Rotterdam ook voor de komende periode weer een stevig wensenpakket heeft geformuleerd.

Onze ambitie? Van Rotterdam de stad maken die de goede lijstjes aanvoert.

Meer aandacht voor slachtoffers


Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat die aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want ook slachtoffers hebben vaak hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

Steviger aanpak blijft nodig


Leefbaar Rotterdam heeft als het om veiligheid gaat altijd voor de troepen uit gelopen. Omdat we nog steeds vinden dat de verbetering te langzaam gaat, blijven we strijden voor een veel ambitieuzere en meer resultaatgerichte benadering. Dat wil zeggen: burenterreur nog harder en consequenter bestrijden. Preventief fouilleren waar nodig uitbreiden. Woningovervallers keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan ouderen. Want elke oudere die we mogelijke ellende kunnen besparen, is er één!

Maximale inzet van nieuwe middelen


Is Leefbaar Rotterdam alleen maar een partij van de zweep en de knoet? Onzin. Wij beseffen als geen ander de waarde van stadsmariniers, van Bureau Frontlijn, Buurt Bestuurt en Buurtpreventie door Burgerblauw. Hun succesfactor? Bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun wijk. Daarnaast zijn er vaak kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze en soortgelijke initiatieven ondersteunt Leefbaar Rotterdam maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen jongeren van het criminele pad af door ze op een goede manier in de kraag te grijpen. Zo hoort het. De reclassering moet er voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten vaak bedroevend. Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Een wethouder Veiligheid


Op dit moment is er maar één persoon in het stadsbestuur belast met de zorg voor veiligheid en openbare orde: de burgemeester. Hij is zo’n beetje de tsaar van de veiligheid. Wij vinden dat geen gezonde situatie, want de burgemeester is niet gekozen. Veel liever zien we een democratisch gelegitimeerde ‘wethouder Veiligheid’, die veel meer de handen vrij heeft om keuzes te maken en daardoor het verschil kan maken. Die een stuwende en coördinerende rol kan spelen tussen openbaar ministerie, politie en stadsmariniers. Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt zal deze wethouder Veiligheid een spil zijn in het veiligheidsbeleid en gezag dragend binnen het college van B&W. Omdat veiligheid voor Leefbaar Rotterdam topprioriteit is. En blijft.

Politie als gezaghebbend rustpunt


Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels af te wijken. Leefbaar Rotterdam wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Rotterdammer moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.

Druk uitoefenen voor hogere straffen


Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons best doen, maar worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!

Doorpakken, consequent doorpakken


Leefbaar Rotterdam maakt keuzes die in Nederland (niet internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden gekwalificeerd. Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen dat voor de goedwillende Rotterdammers. Dus? Meer ruimte om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politie-inzet op criminele hotspots (de zogenaamde ‘flying squads’). Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer prioriteit voor de patseraanpak: want als je nog nooit hebt gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat uit te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden. Vaker snelrecht en gebiedsverboden voor hooligans en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve honden. Een veel hardere aanpak van wapengeweld, onder meer via thuiscontroles bij veelplegers. Actiever uitzetbeleid van criminele Midden- en Oost-Europeanen en andere criminele buitenlanders. Speciale teams om zakkenrollen een halt toe te roepen. Notoire overlastveroorzakers kunnen onderbrengen in een zogenaamd ‘aso-dorp’. Zero-tolerance jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere ondersteuning door politie en stadswachten van soms minder ervaren beveiligers en burgerwachten. Maar ook: betere afspraken maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik terug te dringen. En, tot slot, invoering van Megans Law: de straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel komt wonen.

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn


Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).