[Standaard Website]

Donderdag, juni 28, 2012

Coalitiepartijen blokkeren debat over fraude openbaar onderwijs

Leefbaar Rotterdam heeft vandaag samen met de SP en GroenLinks een extra raadsvergadering aangevraagd over de grootschalige fraude bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). De partijen wilden het onderwerp eigenlijk vandaag in de raad bespreken, maar de coalitiepartijen PvdA, D66, CDA en VVD wilden hier geen ruimte voor bieden. Ze blokkeerden het debat.

BOOR is al meer dan een jaar een controversieel onderwerp. Steeds weer verschenen nieuwe berichten in de media over grootschalige fraude en gebrekkige bedrijfsvoering. Inmiddels zijn meerdere onderzoeken in gang gezet waarvan enkele inmiddels zijn afgerond. In de gemeenteraad is het debat echter beperkt gebleven tot een aantal discussies in de commissievergaderingen. Over de bevindingen in de onderzoeksrapporten heeft de gemeenteraad geen kans gehad zich uit te spreken.

Leefbaar Rotterdam, de SP en GroenLinks twijfelen of de onderste steen nu ook daadwerkelijk naar boven is gehaald. Daarom zijn zij voor het inzetten van een raadsenquête, het zwaarste middel dat de gemeenteraad heeft. De andere partijen, waaronder ‘onderwijspartij’ D66 nemen echter genoegen met het feit dat een commissie onder leiding van PvdA-prominent Job Cohen zich gaat buigen over de toekomst van het openbaar onderwijs en de controle zoals deze moet worden uitgeoefend door de gemeente. Mocht uit een debat in de gemeenteraad blijken dat er geen meerderheid is voor een raadsenquête, dan zou er op z’n minst gekeken moeten worden of er nog belangrijke punten zijn die de raad mee wil geven aan de speciale commissie.

Omdat er geen meerderheid in de raad was voor het houden van het debat, hebben Leefbaar Rotterdam, GroenLinks en de SP een extra raadsvergadering aangevraagd voor 12 juli 2012.Lees ook onderstaand artikel dat gisteren verscheen in het NRC Handelsblad:

Onderwijs lijdt onder falend bestuur

 

Door wanbeleid bij Rotterdamse onderwijskoepel moeten scholen bezuinigen

Door Mark Hoogstad
Minder leraren en minder onderhoud aan scholen. Dat is het gevolg van wanbeleid en fraude bij de Rotterdamse scholenkoepel BOOR. “De PvdA controleert de PvdA, en dan weet je het wel.”

ROTTERDAM – Nog ruim drie maanden en dan gaat hij met pensioen. Maar de financiële erfenis die hij nalaat, stemt hem niet vrolijk. “Het is passen en meten.” Gerard Dijkman, directeur van de Fridtjof Nansen School in Rotterdam-Ommoord, vreest dat zijn opvolger aanzienlijk minder geld tot zijn beschikking zal hebben. “Hij zal het waarschijnlijk met een kwart minder moeten doen.”

De gevolgen laten zich volgens Dijkman raden voor de basisschool, die driehonderd leerlingen en 26 medewerkers telt. Bezuinigen op leermiddelen en lesmateriaal, leerkrachten zullen “minder snel en minder vaak” op cursus worden gestuurd, noodzakelijk onderhoud aan het schoolgebouw wordt uitgesteld. En ja, wellicht ook grotere klassen, omdat de school vermoedelijk minder leraren mag aannemen dan op grond van de leerlingengroei zou mogen worden verwacht. Dijkman: “Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk teer je in op onderwijskwaliteit.”

De Fridtjof Nansen School is een van de 85 scholen die vallen onder de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). En die verkeert in financiële nood, amper vier jaar nadat de stichting op eigen benen kwam te staan, los van de gemeente Rotterdam. Oorzaken: financieel wanbeheer, falend toezicht en de naweeën van een omvangrijke bouwfraudezaak.

Bewindvoerder Hans van der Vlist, topambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, stelt in opdracht van de gemeente nu orde op zaken bij de scholenkoepel, die verantwoordelijk is voor 140 schoollocaties en bijna 30.000 leerlingen in de regio Rijnmond. Eind deze week maakt hij de jaarbegroting bekend. “BOOR zal het met minder mensen voor de klas moeten doen”, zegt Van der Vlist. Behalve door de financiële zorgen bij BOOR worden de scholen óók getroffen door landelijke bezuinigingen, benadrukt hij.

In tegenstelling tot veel van zijn collega’s durft Dijkman wel zijn mening te geven. “Intern is ons te verstaan gegeven dat wij ‘terughoudend’ moeten zijn in contracten met de pers.” Maar Dijkman laat zich de mond niet snoeren. Hij zegt wat veel schooldirecteuren slechts off the record kwijt willen: dat de financiële zorgen van BOOR worden afgewenteld op de scholen en daarmee indirect op ouders en leerlingen.

De vergelijking dringt zich op met het eerder dit jaar gevallen scholenconglomeraat Amarantis. Deze ‘leerfabriek’ staat symbool voor de expansiedrift die eerder in het hoger beroepsonderwijs te zien was: groot, groter, grootst. Fusies zouden ‘doorlopende leerwegen’ creëren, zo was de gedachte, en bovendien kosten besparen. Dijkman: “BOOR is te groot geworden, met 85 scholen in het basis-, speciaal én voortgezet onderwijs. Die schaalvergroting is niet in het belang van het onderwijs. Je kan het ze misschien niet eens kwalijk nemen, maar bestuurders staat op te grote afstand van de werkvloer.”

Die mening is ook te horen in de Rotterdamse gemeenteraad. Daar gingen stemmen op om het zwaarste politieke middel in te zetten: een raadsenquete. Alleen met verklaringen onder ede zou duidelijk kunnen worden hoe het zover heeft kunnen komen met de scholenstichting, die in 2008 nota bene verzelfstandigd werd om de onderwijskwaliteit te verbeteren. En welke lessen Rotterdam uit het echec moet trekken.

Vorige week echter nam de grootste partij, de PvdA, genoegen met de aankondiging van het stadsbestuur van een extern onderzoek. Onder leiding van voormalig PvdA-leider Job Cohen heeft een ‘commissie van wijzen’ drie maanden de tijd gekregen om na te gaan hoe Rotterdam weer greep kan krijgen op BOOR.

Rotterdams grootste oppositiepartij Leefbaar (veertien zetels) is niet gerust op een goede afloop. “De PvdA controleert de PvdA, en dan weet je het wel”, zegt raadslid Dries Mosch. Zijn collega Anton Molenaar maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van “de enorme financiële puinhopen bij BOOR”. De stichting kreeg in 2008 bij de verzelfstandiging 26 miljoen euro mee van de gemeente Rotterdam. Molenaar: “Die bruidsschat is verdwenen, foetsie, weg. Terwijl de bestuursvoorzitter het ene na het ander dienstreisje maakte naar een of ander ver oord, hebben zijn vriendjes dat geld domweg gebruikt om gaten te dichten. Nu is dat geld op en moet iemand de rekening betalen.”

Ook elders in Rotterdam knaagt onzekerheid. Verontruste ouders van basisschool Het Landje (vijfhonderd leerlingen) stuurden vorige week een brandbrief naar onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Aanleiding: de plotseling stilgelegde verbouwing van het nieuwe onderkomen in het centrum van de stad. “Onze kinderen dreigen de dupe te worden van de financiële perikelen bij BOOR, en dat is voor ons onacceptabel”, zegt een van de briefschrijvers, Bas van Tijn.

Vaststaat dat de komende jaren wordt bezuinigd op onderhoud en personeel. Dat is voor veel scholen slecht nieuws. Rotterdam staat bekend om zijn verouderde schoolgebouwen. Wethouder De Jonge is al meermalen aangesproken op de aak slechte luchtventilatie die, zo blijkt uit onderzoek, kan leiden tot concentratieproblemen, verminderde schoolprestaties en ziekteverzuim.

Schooldirecteur Gerard Dijkman wacht de begrotingscijfers niet af. Hij bereidt zich voor op “onvermijdelijke maatregelen”. Nog een geluk: zijn school groeit, waardoor ontslagen vermoedelijk niet aan de orde zijn. Bovendien staat zijn school in een relatief welvarend deel van Rotterdam. “We hebben een heel enthousiaste club met ouders die zijn verenigd in De Vrienden van Fridtjhof Nansen. Die hebben ons twee jaar geleden ook uit de brand geholpen, toen we een nieuw schoolplein hebben laten aanleggen. Dat hadden we nooit op eigen kracht kunnen financieren.”commentaar

meer nieuwsberichten...