(Nog niet beantwoord)

Zwerfvuil rietkragen en bossage Nesselande


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 6 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Zwerfvuil rietkragen en bossage Nesselande

Geacht college,

Een schoner milieu begint bij jezelf. Een aloud gezegde dat helaas steeds vaker ook van toepassing is op Rotterdam. Men spreekt over energietransitie en schone energie, maar blijkt zelf nauwelijks in staat te zijn te zorgen voor een schone stad. Zo ook in Nesselande, waar rietkragen en bossages bezaaid zijn met zwerfvuil en plastic.

Leefbaar Rotterdam stelt dan ook de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de deplorabele vervuiling in wijken als Nesselande? Zo ja, hoe kan het dat rietkragen, bossages en overig groen bezaaid ligt met plastic zwerfvuil? Zo nee, is het een optie dat het college eens gaat kijken in de buitenwijken?


2. Welke maatregelen gaat het college nemen om de toenemende vervuiling in wijken als Nesselande, waar bewoners het echt zat zijn, tegen te gaan? Kunnen we een grootscheepse schoonmaakactie in Nesselande verwachten?


3. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat de situatie in Nesselande ooit nog zo ontspoort als nu?

Met vriendelijke groet,

Benvenido van Schaik

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws