Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 10 december 2019

’Zorgkorporaal’ voor doorverwijzing juiste zorg


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Er moet een zogeheten zorgkorporaal komen in Rotterdam om kwetsbare mensen snel door te kunnen verwijzen naar de juiste zorg.

Dat bepleit Leefbaar Rotterdam. Raadsleden Caroline van Aalst en Michel van Elck dienen schriftelijke vragen in omdat zij zich enorm zorgen maken over de huidige situatie.

Actiecomté

Van Elck verwijst naar de peiling van het Huisartsen-actiecomité ’Het Roer Moet Om’, waaruit zou blijken dat huisartsen kwetsbare mensen als dementerende ouderen, chronisch zieken, mensen met psychiatrische problematiek en jongeren met psychische problemen steeds moeilijker doorverwezen krijgen naar de juiste zorg.

In pogingen de juiste zorg geregeld te krijgen stuiten ze bij andere zorginstanties op onderbezetting, competentie en verantwoordelijkheidsdiscussies, afhouden en bureaucratie. Daar zijn ze wekelijks meerdere uren zoet mee, zonder resultaat.

„Het is bizar dat huisartsen uren in de week bezig zijn om mensen in zorg te krijgen en daarbij van het kastje naar de muur worden gestuurd, waardoor duizenden kwetsbare mensen verstoken blijven van tijdige en adequate zorg’’, stelt Van Elck.

Bijna alle huisartsen die hebben meegewerkt aan de peiling, 97 procent, heeft aangegeven dat verwijspogingen niet of pas na buitenproportionele inspanning lukken.

Ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn het lastigst, maar ook bij thuiszorg en verpleeghuis instellingen gaat alles zeer moeizaam. Het sociaal domein en verslavingszorg gaan in verhouding het soepelst, maar zeker niet zonder slag of stoot. „De huisartsen ervaren de situatie als onhoudbaar’’, vat het raadslid samen.

Van Elck stelt dat niet alleen voor de patienten dit een probleem is. Ook de huisartsen ervaren frustratie en machteloosheid door alle verwijsproblemen waar zij tegenaan lopen.

Daar staan ze niet alleen in. „Leefbaar Rotterdam vindt de huidige situatie in Rotterdam volstrekt onacceptabel. Wij eisen dan ook direct actie van dit stadsbestuur. Met maar liefst drie zorgwethouders moet dat toch kunnen.’’

Verkokerd

Het probleem zit hem niet in de mensen op de werkvloer. „Dat huisartsen cliënten niet kunnen plaatsen ligt niet aan instellingen en zorgmedewerkers. Die zijn iedere dag met hart en ziel aan de slag voor de zorg. Het komt door de verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen en bezuinigingen. Daar moet nu eindelijk eens iets aan worden gedaan.’’

Het antwoord is simpel, wat Van Elck betreft: er moet een een zorgvariant van de stadsmarinier komen. Stadsmariniers zijn ’superambtenaren’ die zeventien jaar geleden in het leven zijn geroepen om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen.

„Er is behoefte aan iemand met doorzettingsmacht en kracht voor de zorg in onze stad. Iemand met gevoel voor de werkvloer die aangesteld wordt om de problemen bij de wortel aan te pakken. Die korte metten maakt met verkokerde aansturing, bureaucratie en tegengestelde belangen. Daarom pleit ik voor de aanstelling van een zorgkorporaal.’’

Laatste nieuws