Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 28 november 2019

Zo worden drugsdealers en loverboys van scholen geweerd.


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Nadia Berkelder.

Rotterdam - Drugsdealers, ronselaars, wapens en loverboys: Leefbaar Rotterdam vindt dat scholen én de gemeente en politie beter hun best moeten doen om ze te weren van scholen.

De partij heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend waarin maatregelen worden genoemd die de veiligheid op scholen fors moet verbeteren.

Aanleiding voor het voorstel zijn recente cijfers waaruit blijkt dat mbo’ers zich onveiliger zijn gaan voelen. ,,Voor kwaadwillenden zijn scholen geen onderwijsinstelling, maar een afzetmarkt voor illegale handel of een oppikplaats voor kwetsbare jongeren’’, stelt Leefbaar raadslid Tanya Hoogwerf.

Jeugdhandhavers

Er moeten meer handhavers worden ingezet, vooral rond vmbo en mbo’s, er moet meer cameratoezicht komen, jeugdhandhavers moeten meer bevoegdheden krijgen en niet te handhaven leerlingen moeten direct van school verwijderd worden.

Bovendien moet de omgeving van de scholen netter, moeten scholen altijd aangifte doen van strafbare feiten door leerlingen, moeten er vaker onaangekondigd kluiscontroles plaatsvinden en moeten scholen beter hun best doen om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.

Laatste nieuws