Home > Informatie > Nieuwsberichten
Zondag, 26 juli 2020

Wil Rotterdam nog wel aardgasvrij worden?


Bron: Dagblad010. Door: Jan D. Swart

Rotterdam heeft grondige en vooral correcte uitleg nodig over de totale kosten van het aardgasvrij maken van 85.000 woningen tot 2030? Bovendien zou een volksraadpleging over dit onderwerp helemaal niet zo’n gekke beslissing zijn. Dat vinden de raadsleden Simons en Koster nu afgelopen week uit de jaarlijkse enquête van Klimaatstichting Hier gebleken is dat het draagvlak om van het gas af te gaan een duikvlucht heeft genomen.

Drie jaar geleden gaf nog 58 procent van de geënquêteerden aan voorstander te zijn van het aardgasvrij maken van woningen. Nu is dat nog slechts 45 procent.

De bevindingen van de Klimaatstichting sluiten naadloos aan op eerdere onderzoeken die aantonen dat Nederland steeds minder op het aardgasvrij maken van woningen zit te wachten. In mei van dit jaar bleek bovendien uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de voorstanders van het aardgasvrij maken van woningen tot de minderheid behoren. ‘’Tevens werd hieruit duidelijk dat de transitie naar aardgasvrije woningen vooral een elitefeestje is: hoe hoger opgeleid en hoe royaler de financiële situatie, des te groter het enthousiasme’’, vinden de twee raadsleden van Leefbaar Rotterdam.

Dezelfde maand meldde ABN AMRO bovendien op basis van gezamenlijk onderzoek met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie dat de bereidheid om te investeren in het verduurzamen van woningen fors afneemt. ‘’Tegenover iedere huizenbezitter die bereid is zijn woning te verduurzamen staan er inmiddels drie die op de rem trappen’’, aldus Simons en Koster.

Niet alleen de bevolking is het geloof in de aardgasvrije ambities van landelijke en lokale overheden verloren. Ook de Algemene Rekenkamer maakte deze lente op ongekende wijze gehakt van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van minister Ollongren, herinnert het tweetal zich. ‘’De minister heeft verwachtingen gewekt die niet waargemaakt kunnen worden, gaat te werk volgens het principe ‘geld zoekt plan’ en het is onduidelijk welke doelen ze nastreeft. Het enige concrete doel (tweeduizend huizen van het gas in 2019) is een epische faal geworden. De conclusie van de Rekenkamer is daarnaast dat van het programma als ‘vliegwiel’ niets terecht is gekomen.’’

Gewapend met een gigantische zak geld

Simons en Koster brengen milieuwethouder Bonte tenslotte in herinnering dat de Rekenkamer er op hamert dat inzicht in het tijdsverloop, de kosten en de opbrengsten voor huiseigenaren en huurders van cruciaal belang is, ‘’omdat zij uiteindelijk (direct of indirect) voor de kosten gaan opdraaien.’’

‘’Ondanks eindeloos aandringen heeft de wethouder nog geen enkele helderheid kunnen verschaffen over de vraag wat deze megalomane operatie gaat kosten en welk deel van deze kosten direct voor rekening van de bewoners gaat komen.’’

De ambitie was om deze periode 10.000 huizen van het gas te halen. Vooralsnog is het echter alleen in pilotwijk Heindijk gelukt om, ‘’gewapend met een gigantische zak geld’’, het minimaal benodigde aantal deelnemers om te kopen.

‘’Het verbranden van miljoenen euro is tegenwoordig de voornaamste bron van CO2-uitsoot in Rotterdam.’’ Met die sneer aan de wethouder zijn Simons en Koster op vakantie gegaan.

Laatste nieuws